Menu
RSS

Spoločne pre čisté verejné priestranstvá v Šali – Veči

Spoločne pre čisté verejné priestranstvá v Šali – Veči

Dňa 14. 07. 2012 sa vo Veči uskutočnila 1. brigáda dobrovoľníkov z troch, ktorou sa realizoval projekt mesta podporený nadačným fondom TESCO pre zdravšie mestá v nadácii Pontis.

Osadili sme 4 ks stĺpikov, na ktoré sa umiestnia koše na zber psích exkementov a zásobníky na sáčky na ul. Fr. Kráľa, ul. Nivy 2, ul. Cintorínskej a ul. Nitrianskej. Všetky manuálne práce zabezpečovali dobrovoľníci pod koordináciou Ing. Róberta Andrášiho.

Terén bol veľmi tvrdý, jamy sa hĺbili aj za pomoci vŕtacieho zariadenia, ktoré poskytol Ing. Peter Andráši, ktorému touto cestou ďakujeme. Takisto ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí každý svojím dielom prispeli k tomu, že sa táto práca podarila, menovite pánom Andrášikovi z TESCO, Marekovi Škrabalovi, Pavlovi Glofákovi, Peťovi Štrbovi, Robovi Andrášimu ako aj Lenke Bjalončíkovej za vyhotovenie fotodokumentácie.

V ďalších týždňoch sme zrealizovali ďalšie dve brigády, kde sa montáž spolu 6 ks kontajnerov dokončila. Mesto Šaľa sa koncom januára 2012 zapojilo do piateho ročníka grantovej výzvy Tesco pre zdravšie mestá 2011 kde spomedzi 67 žiadostí, hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 39 projektov a medzi podporenými bolo aj naše mesto s projektom s názvom „Spoločne pre čisté verejné priestranstvá v Šali – Veči“. Nakoľko zo sídliska tejto mestskej časti je najviac negatívnych ohlasov na znečisťovanie trávnatých plôch exkrementami psov, rozhodli sme sa zamerať na riešenie práve tejto problematiky.

Obsahom projektu je osadenie 5 ks špeciálnych smetných nádob s ich následným dopĺňaním zbernými vreckami počas celého roka.
Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá, ktorý spravuje Nadácia Pontis, podporil  projekt sumou 1 000 eur, ktoré boli použité na už spomínané aktivity. Lokality umiestnenia zberných košov vybralo mesto Šaľa v spolupráci s aktivistami z OS Šaľa - Tvoje mesto, na základe požiadaviek obyvateľov sídliska, ako aj na základe skúseností mestskej polície. V rámci tohoto projektu bolo zároveň v mestskej časti Šaľa - Veča distribuovaných približne 250ks informačných letákov.
Výsledkom tohto projektu budú čistejšie trávnaté plochy a verejné priestranstvá pre všetkých obyvateľov sídliska.

Naposledy zmenenénedeľa, 27 január 2013 23:33

Ďaľšie informácie

Pre písanie komentárov sa prihláste
návrat hore

Facebook Login