Menu
RSS

Žiadosť o spoluprácu - Nemocničný park

Žiadosť o spoluprácu - Nemocničný park

Občianske združenie Petra Bošňáka - OZ PB, 927 01 Šaľa, M. R. Štefánika 55
Občianske združenie Šaľa-Tvoje mesto, 927 01 Šaľa, Nešporova 24


Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Odbor majetku a podnikateľských aktivít
Štefánikova tr. 69
949 01 NITRA

                                                                         Šaľa 10.02.2014

Vec : Žiadosť o spoluprácu

Žiadame Vás týmto o zabezpečenie orezania stromov a kríkov ako aj  udržiavanie čistoty a poriadku v nemocničnom parku v Šali. Našu žiadosť odôvodňujeme tým, že  naše organizácie v tomto parku vykonávajú už niekoľko rokov čistiace práce a orezávanie stromov a kríkov  formou dobrovoľníckej činnosti. Z dôvodu bezpečnosti je však potrebné vykonať aj odborné práce za pomoci plošiny, pretože suché konáre už ohrozujú bezpečnosť návštevníkov nemocničného parku. Keďže v okolí jestvujúcich lavičiek je neporiadok, odrádza to Šaľanov častejšie navštevovať toto krásne miesto, čo je na škodu veci, pretože by v centre mesta „objavili“ oázu zelene pre oddych a relaxovanie.
Ceníme si, že ste vyšli v ústrety našim predchádzajúcim požiadavkám ohľadne predĺženia otváracích hodín a otvorenia tohto areálu aj cez víkendy. Zabezpečením horeuvedených požiadaviek sa určite zavďačíte Šaľanom ako aj návštevníkom z blízkeho okolia.
   
Za vybavenie našej žiadosti ďakujeme.

                                                     Gabriela L a c k o v á,  v. r.
                                                 predsedníčka OZ Petra Bošňáka

                                                       Róbert  A n d r á š i, v. r.
                                                  predseda OZ Šaľa -Tvoje mesto
   

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia: 48.150655,17.871448
Start from: Get directions Show Street View
Pre písanie komentárov sa prihláste
návrat hore

Facebook Login