Menu
RSS
Verejné priestranstvá

Verejné priestranstvá

Chodíme okolo nich každý deň. Keď sú zanedbané má to vplyv aj na nás, na našu náladu. Starajme sa o spolu naše okolie. Šaľa je aj Tvoje mesto. V tejto téme sa dočítate, ktoré verejné priestory sme upratovali, obnovavali a na ktoré sa chystáme.

Podradené kategórie

Brehy Váhu - Prímestský park Váh

Brehy Váhu - Prímestský park Váh (24)

Šaľa sa nachádza pri veľmi krásnej časti Váhu, okolie rieky je zalesnené. Tento priestor má veľký rekreačný potenciál od rôznych športov až po opaľovanie. Zamerali sme sa na pravom brehu Váhu na priestor od Kráľovej nad Váhom po železničný most a na ľavom brehu Váhu od Dlhej nad Váhom po Lodenicu. Na oboch brehoch Váhu vznikajú čierne skládky odpadu, postupne ich likvidujeme. Tento priestor chceme udržiavať a zatraktívniť nielen pre Šaľanov, ale aj pre rekreantov, ktorí si sem chcú prísť oddýchnuť, aby sa prímestský park Váh stal navštevovaným miestom a prilákal do Šale ľudí čo si chcú oddýchnuť alebo zašporotovať v peknom prostredí.

Zobraziť položky...
Medzihrádzový priestor - Lesopark

Medzihrádzový priestor - Lesopark (32)

Lesopark sa nachádza medzi dvoma hrádzami na pravom brehu Váhu. Vlastníkom je Urbariát Šaľa. Predsedom tohoto urbariátu je Tibor Karafa. V Lesoparku sa nachádza sieť betónových chodníkov. Väčšina ľudí keď ide k pláži, tak prechádza tým Lesoparkom. V roku 2010 sme tento Lesopark našli dosť zahádzaný neporiadkom - veľké množstvá nerozdaných letákov od supermarketov, stavebný odpad, ale aj komunálny odpad z domácností. V Lesoparku bývali bezdomovoci a okolo ich stanov bol veľký neporiadok. Preto ako prvú úlohu sme si dali vyzbierať tento neporiadok v Lesoparku. V Lesoparku sa veľmi rozrástla baza. Veľmi rýchlo rastúca drevina, ktorá potom tieni ostatné stromy a tie potom nemajú slnečné svetlo. Lesopark zatraktívňujeme pre všetky vekové kategórie od malých detí, cez mládež, ľudí v aktívnom veku až po dôchodcov.

Zobraziť položky...
Sídliská

Sídliská (39)

Starostlivosť o sídliská v Šali a Veči.

Zobraziť položky...

Peter Pacanovský vyzbieral odpad v okolí ZŠ Hollého

Na našich sídliskách nie je neobvyklé keď vidíte pohádzaný odpad, neporiadok na verejných priestranstvách. Sú sídliská, kde často vietor rozfúka odpad z kontajnerového stanovišťa, ako napr. medzi Čsl. armády a Jednotou Lux. Sú ale sídliská, kde si ten odpad pohádžeme na verejné priestranstvá sami. Takýto odpad sa nachádzal aj v okolí ZŠ Hollého. Peter Pacanovský tento odpad vyzbieral a dal na jednu kopu k oranžovému košu na psie exkrementy. Po dvoch týždňoch bol tento kôš na psie exkrementy úplne rozkopaný, zničený. Výsledok vandalizmu, môžete vidieť na fotke.

Róbert Andráši

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia 48.161289, 17.888222
Čítať ďalej...

Život je o radosti

Šalianske slávnosti 2014 sa vydarili! Prialo im počasie, hojná účasť návštevníkov aj bohatý a dobre zostavený kultúrny program. Na vynovenej CMZ-ke sa stretávali Šaľania aj hostia z okolia. Pri ochutnávke vín na nádvorí kaštieľa sa viedli zaujímavé rozhovory a utužovali sa medziľudské vzťahy. Pevne verím tomu, že sa tam zrodili aj nové nápady, ako ešte viac zatraktívniť naše mestečko... V domčeku ľudového bývania zaujala prezentácia ručných prác - maľovanie na hodváb a drôtikovanie. Našich hostí z Lehoty zaujala výstava fotografií v galérii Focesa.

Medzi vrcholy podujatia patril piatkový koncert, na ktorom dominovali nestarnúce skladby Elánu, ktoré „priviedli do varu“ zaplnený amfiteáter.

„Chybičkou krásy“ tejto významnej udalosti bola sporadicky striekajúca fontána, ktorá by v prípade nepretržitého chodu blahodarne osviežovala okolostojacich a potešila čakajúce deti, lebo vysoké teploty na to boli priam ideálne. Fontána je centrálnym architektonickým prvkom CMZ-ky a jej farebné osvetlenie počas večerných koncertov by určite zaujalo nejedného návštevníka...

Do budúcnosti by podujatiu prospelo aj uvedenie informácií o historických budovách /kaštieľ, maďarská škola, kostol/ na nástenke pri galérii Focesa, kde by sa Šaľania aj návštevníci dozvedeli viac o histórii nášho mesta. Informácie o projekte CMZ-ky, ako aj fotografie z jeho realizácie by túto nástenku mohli vhodne dopĺňať.

Pri artézskej studni v blízkosti kostola bola umiestnená nová drevená informačná tabuľa s vysvetlením popisu zasadených trvaliek a tráv, ktoré tvoria netradičný štrkový záhon, o ktorý sa starajú naši dobrovoľníci pod odborným vedením krajinnej architektky Evy Teplickej. Za jej vyhotovenie ďakujeme dobrovoľníkom - stolárovi J. Pollákovi, K. Liptaiovej a A. Pásztorovej.

Pri pohľade na veľký počet návštevníkov, prechádzajúcich sa po chodníkoch v okolí kostola, kaštieľa a amfitátra moje srdce dobrovoľníka zaplesalo. Vidieť šťastných ľudí, dokonca celé rodiny, ako sa na seba usmievajú, užívajú si chvíle pohody a zábavy - to je ten pravý pocit radosti.

A o tom by náš život mal byť...


V Šali, 1.7.2014                                                                         

Gabriela L a c k o v á
predsedníčka OZ Petra Bošňáka

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia 48.152631, 17.877658
Čítať ďalej...

Príklady priťahujú...

OZ Petra Bošňáka a OZ Šaľa - Tvoje mesto koncom februára tohto roku vyzvali obyvateľov na sídlisku Kráľovská a Novomeského, aby sa zapojili do úpravy okolia svojich obytných domov. Výzvu prijali Kráľovská 2 a 4, s ktorými sme vyčistili priestor pod schodišťom pri zadnom vchode a ostrihali sme stromy a kríky na parkovisku Mexico plac pri oplotení, pričom sme vyzbierali aj veľké množstvo odpadu. Potešilo nás, že obyvatelia Kráľovskej 4 túto výzvu poňali ako podnet na ďalšie vylepšovanie. Upravili terén pred hlavným vchodom, svojpomocne osadili stojan na bicykle, zasadili kvety do betónového kvetináča, ktorý už roky zíval prázdnotou... Pribudla aj nová lavička a dotvorila tak príjemný prvý dojem.

Druhým obytným domom, ktorý sa chopil iniciatívy bol obytný dom na ul. Novomeského 9 pri cintoríne.Tu sme zaznamenali najväčší počet domácich dobrovoľníkov, ktorí s našou pomocou, ako aj s prispením nášho dobrovoľníka stolárskeho majstra J. Polláka urobili veľký kus práce. Ostrihaním a preriedením kríkov a stromov sme eliminovali nebezpečný úsek, kde dochádzalo v minulosti k prepadnutiam okoloidúcich chodcov. Odvoz veľkého množstva konárov promptne zabezpečil MsÚ, za čo im patrí vďaka. Táto akcia je dôkazom toho, že mnohí ľudia nie sú ľahostajní k svojmu okoliu a radi pomôžu, keď vidia príležitosť, že sa majú ku komu pripojiť.

Radi by sme touto cestou pripomenuli, že každý môže byť dobrovoľníkom a nemusí dokonca prísť ani na organizovanú brigádu. Príkladmi dobrovoľníctva v bežnom živote, ktoré si ani neuvedomujeme, je napr. viesť svoje deti a vnúčatá k láske k prírode a k ochrane životného prostredia, čo v praxi znamená neodhadzovať odpadky, separovať odpad, poliať kvety alebo stromčeky na verejnom priestranstve, telefonicky upozorniť políciiu /bezplatné čísla 158 a 159/ na poškodzovanie spoločného majetku, namaľovať ošarpané detské prvky vo svojom okolí a pod.

Dobrovoľníci sú aj všetci tí, ktorí bývajú v rodinných domoch resp. činžiakoch a vzorne sa starajú o okolie svojich príbytkov, vysádzajú a ošetrujú zeleň, zametajú chodníky a pod., pretože sa starajú o mestský t.j. spoločný majetok. Ako príklad uvádzam vzorne udržiavaný parčík s kvitnúcimi kvetinovými záhonmi pri artézskej studni na Hviezdoslavovej ul., o ktorý sa stará náš dobrovoľník Jožko Novák.

Taktiež súkromné firmy a inštitúcie v našom meste, ktoré venujú starostlivosť svojmu okoliu sú vlastne dobrovoľníci, lebo prispievajú k tomu, že všetci žijeme v krajšom meste. Verím, že oni, podobne ako my, majú pritom výborný pocit z dobre vykonanej práce a radosť z pekného prostredia, v ktorom žijú.

Do budúcna je víziou našich občianskych združení byť nápomocní mestu pri skrášľovaní verejných priestranstiev ako sú okolie Pošty, železničnej stanice, cintorína, nákupných centier, športovísk, škôl a verejných inštitúcií, pretože sú vizitkou mesta a miestom prvého kontaktu pre návštevníkov Šale.

Z uvedených príkladov vyplýva záver, že len keď sa do zveľaďovania Šale pustíme spoločne a s nadšením pre uvedenú vec, môžeme dosiahnuť želateľný výsledok a žiť v krajšom a bezpečnejšom meste.

V Šali, 2.7.2014                                                     

Gabriela L a c k o v á, v.r.
predsedníčka  OZ Petra Bošňáka

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia Šaľa, Slovensko
Čítať ďalej...

Ochrana CMZ

Vážení spoluobčania!

V záujme bezpečnosti a ochrany majetku nášho mesta Vás týmto žiadame o spoluprácu.
V prípade poškodzovania zelene, fontány, lavičiek, košov a ostatného majetku na CMZ-ke v okolí kaštieľa, amfiteátra a okolia Vášho obytného domu volajte bezplatne na tel. č. 158 a 159 /súčasne/, aby páchatelia boli pristihnutí pri čine. V žiadnom prípade neohlasujte páchateľov osobne, radšej situáciu odfoťte ako dôkaz pre políciu.
Nemusíte sa do telefónu predstaviť a polícia je povinná Vaše kontaktné číslo utajiť.
Veríme, že Vám záleží na tom, aby okolie Vášho obytného domu bolo aj v budúcnosti upravené a bezpečné. Uvedeným opatrením môžete k tomu osobne prispieť.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!


V Šali, 1.7.2014                                               Gabriela L a c k o v á, v.r.
                                                                    predsedníčka OZ Petra Bošňáka
                                                                      
                                                                           Róbert  A n d r á š i, v.r.
                                                                      predseda OZ Šaľa-tvoje mesto

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia 48.152688, 17.877299
Čítať ďalej...

Naše Mesto 2014 - skupina pred SD Veča

V piatok 13. júna ste v Šali mohli stretnúť ľudí v červených tričkách s nápisom Postavme naše mesto na nohy!

V Šali, rovnako ako v 13tich ďalších slovenských mestách prebiehala akcia Nadácie Pontis, do ktorej sa zapojilo cez 6500 dobrovoľníkov, ktorí bez nároku na honorár skrášľovali aj naše mesto.

Akcia Naše mesto je najväčším podujatím firemného dobrovoľníctva na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Firma Samsung poskytla na túto akciu 400 svojich zamestnancov, z čoho značná časť skrášľovala práve Šaľu. Ja som sa zúčastnila brigády vo Veči, ktorá prebiehala v okolí parku na Pribinovom námestí pred SD Veča.

Zo Samsungu prišlo 11 ľudí, z toho 9 žien, za OZ Šaľa Tvoje mesto ja (Jana Zlatá) a Róbert Andráši, za OZ Petra Bošňáka Gabika Lacková, Marek Molnár z OZ Večania a ešte prišla pomôcť aj Ingrid Nahácka.

Časť brigádnikov natierala betónové časti lavičiek v parku, potom drevené sedadlá a dvaja sme sa pustili do úpravy zelene pred predajňou Jednoty. Lavičky boli rýchlo natreté, takže sa dobrovoľníčky presunuli k artézskej studni, ktorá bola vyčistená a natretá ešte 31. mája. V okolí nádrže na vodu vytrhali burinu, poliali kríky a pozametali chodníky. Spred Jednoty sme sa presunuli vedľa spoločenského domu, kde sme sa pustili do očistenia betónového plotu, ktorý spoza neudržiavanej zelene ani nebolo vidieť.

Väčšinu náradia priniesla Gabika Lacková, ale počas úprav sme zistili, že by sa nám zišla kosa, ktorú nám zabezpečil Marek Molnár. Metly nám ochotne zapožičali v blízkom železiarstve IWON. Pozemok v blízkosti plotu sa nedal využívať, dobré tri metre od plotu boli zarastené burinou, bazou, brečtanom, černicami a hromadili sa pod nimi odpadky.

Bazu, černice a brečtan sme vystrihali, existujúce stromy sme upravili do prijateľnejšieho tvaru. Spoza húštiny sa zrazu objavila lipa a orech. Pod týmito stromami chce OZ Večania postupne vybudovať pekné sedenie. Lipa krásne kvitne a jej kvety budú môcť Večania zbierať a sušiť.

Konáre, zelený odpad a suché listy pobalené do vriec sme vynosili na jedno miesto, odkiaľ ho odstránilo Mesto Šaľa. Odpadky zasa putovali do kontajnera.

Za pomoc ďakujeme: zamestnancom Samsungu, ktorí aj napriek tomu, že mali za sebou pracovnú zmenu v závode, zvládli s nasadením všetkých síl skrášľovať naše mesto, ďakujeme Gabike Lackovej za poskytnutie náradia a občerstvenia a samozrejme za to, že priložila ruku k dielu. Vďaka Robovi Andrášimu za materiál, potrebný pri vykonávaní všetkých činností (štetce, farby atď.) a za občerstvenie, Marekovi Molnárovi za pomoc a za zabezpečenie náradia, Ingrid za to, že sa pridala k dobrej veci, železiarstvu IWON za zapožičanie náradia a za zľavu na zakúpený materiál a MsÚ za odstránenie zeleného odpadu.

Vďaka vám, máme to naše mesto opäť o niečo krajšie. Ak aj vám záleží na okolí vášho bydliska, pridajte sa k nám na niektorej z ďalších brigád. Sledujte našu FB skupinu Šaľa - Tvoje mesto a priložte ruku k spoločnému dielu.

Jana Zlatá

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia 48.167070, 17.892125
Čítať ďalej...

Artézska studňa vo Veči dostala nový náter

V sobotu 31. mája od 9-tej hodiny sa pri Večianskom cintoríne konalo čistenie artézskej studne, ktoré zorganizoval Jany Mészáros.  Na brigade sa zúčastnili: Robo Takács, Marcel Takács,  Peter Mészáros, Jany Mészáros, Vladimír Užovič, Renáta Užovičová, Miroslav Kováčik, Jana Zlatá, Peter Andráši a Dorothea Swietyová.

Nádrž artézskej studne bolo treba po roku opäť vyčistiť. Najprv sa museli vyloviť rybičky a umiestnili ich do nádoby z vodou, potom bolo nutné nádrž pomocou čerpadla vypustiť do kanalizácie a následne ju “vyvapkovať” vysokotlakovým čističom. Vapku zapožičal na tento účel Peťo Andráši.

Na dne sa nachádzali aj drobné poklady v podobe centových mincí, no našla sa aj Slovenská desaťkorunáčka, detské autíčko, či riadidlá z bicykla. Po vyčistení nádrže sa nechala vysušiť a následne bola natretá novým náterom. Okolo nádrže sa vytrhala burina a čiastočne sa očistil aj chodník z kociek od prerastajúcej trávy.

Na čistenie sa prišlo pozrieť dosť ľudí s deťmi, nalákala ich hlasná hudba a niekoho aj čapované pivo, ktoré zabezpečil Jany a v neposlednom rade bolo lákadlom aj vozenie detí na kobyle Žiara v parku pred SD Veča. Deti tak v predstihu oslávili MDD. Všetkým, čo priložili ruku k dielu ďakujeme, špeciálne veľké ďakujem patrí Peťovi Andrášimu za zapožičanie koníka a Marcele Zaťkovej za trpezlivé vodenie Žiary.

Jana Zlatá

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia 48.167853,17.892399
Čítať ďalej...

Nevadil nám ani dážď - ÚPRAVA ZÁHONU PRI ARTÉZSKEJ STUDNI NA NÁM. SV. TROJICE

Posledný týždeň v apríli sme upravovali záhon pri artézskej studni na Nám. Sv. Trojice. Tentokrát nám aj trochu popŕchalo, ale na trhanie buriny to bolo vhodné počasie. Zúčastnili sme sa šiesti. Eva Teplická, realizátorka záhonu spolu so svojou sestrou a jej synom, Gabriela Lacková a Anička Obúlaná - členky OZ Petra Bošňáka.

Naplnili sme štyri vrecia burinou. Rozmnožuje sa tam hlavne pupenec. Ďakujeme Silvii Novákovej a Jožovi Novákovi za koláč, ktorý nám priniesli na konci brigády. Potešil a chutil. Tieto brigády pri artézskej studni na Nám. SV. Trojice plánujeme cca každý druhý týždeň. Teraz keď píšem tento článok, tak už viem, že sme mali v tomto záhone brigádu aj v polovici mája, aj na konci mája.

Róbert Andráši

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia 48.151464,17.876021
Čítať ďalej...

Osadenie konštrukcií na lavičky v parku pri CVČ

Gabika Lacková z OZ Petra Bošňáka spolu s Gabikou Braníkovou z MsÚ zabezpečili prevoz dvoch konštukcií lavičiek do parku pri CVČ. Tieto konštrukcie boli v sade Novorodencov, keďže ale celý park Novorodencov je zaradený do projektu  obnovy, ktorý sa už začal realizovať, tak v sade Novorodencov budú nové lavičky a tie pôvodné boli určené na vyradenie.

10. mája 2014 tieto konštrukcie osadili v parku pri CVČ Jožo Novák a Jožo Špenár. Tiež rozhádzali aj ďalšiu fúru zeminy, ktorú zabezpečil Jožo Novák. Zeminu vyrovnali, aby park bol čo najrovnejší, nech neohrozujú deti rôzne jamy a nerovnosti.

Róbert Andráši

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia Šaľa, Slovensko
Čítať ďalej...

Obnova parku pred Spoločenským domom Veča

Ďalšej úpravy parku 8. mája 2014 sa zúčastnili členovia OZ VEČANIA: Marek Molnár, Anna Šoltísova, Margita Jarošová, Margita Vadkertiová, Magdaléna Jarošová, Eva Sovíková, Magdaléna Lindáková a Terézia Feketeová. Natreli zábradlie pred Spoločenským domom Veča ako aj samotnú betónovú plochu bielou a žltou farbou. Vysadili kvety pri soche v parku a namaľovali na betónovú plochu každej jednej lavičky erb mestskej časti Veča.

OZ VEČANIA ďakujú za realizáciu obnovy parku vo Veči: Mesto Šaľa dalo z rozpočtu na výrobu dosiek a osadenie 1 980 €. Ďakujú členom ŠAĽA - TVOJE MESTO spolu s OZ PETRA BOŠŇÁKA a stolárovi Jurajovi Pollákovi, žiakom a učiteľom zo ZŠ Bernolákova a ZŠ Hollého za skrášlenie nášho parku vo Veči. Nemalou mierou prispelo aj samotné OZ VEČANIA pod vedením Mareka Molnára. Marek Molnár: "Na svoj vek sú veľmi šikovné, som rád, že ich združenie má, vo všetkom radi pomôžu, kiežby sa aj mladí pridali do združenia a pomáhali mestskej časti Veča na skrášlení prostredia. Budeme radi aj keď mladí ľudia sa k nám pridajú. Ďakujem členkám združenia za ich výkon práce a ochotu."  Na fotkách vidíte aj predsedu združenia Mareka Molnára pri práci.

Ďakujeme Gabike Braníkovej z MsÚ, ktorá nemalou mierou prispela k tomu, že park nadobúda novú podobu. Lavičky sú hotové a teraz budeme potrebovať rady Gabiky Braníkovej pri obnove zelene. Pri voľbe aké kríky zvoliť, aby sme oddelili cestu 1/75 od samotného parku, aby zamedzili hluku a prachu od cesty 1. triedy smerom do parku.

Róbert Andráši

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia 48.167166,17.892306
Čítať ďalej...

Úprava záhonu pri artézskej studni na Námestí Sv. Trojice

15. 05. 2014 o 10:00 sme sa pustili znova do úpravy záhonu pri artézskej studni na Nám. Sv. Trojice. Zúčastnili sme sa piati. Eva Teplická, realizátorka záhonu spolu so svojou spolupracovníčkou, Gabriela Lacková a Anička Obúlaná - členky OZ Petra Bošňáka. 

Sadili sme nové sadenice kvetu Pakos vznešený a pleli sme burinu. Kvety boli dodané ešte v rámci projektu, lebo na začiatku projektu boli dodané aj nesprávne sadenice kvetov, tak takto sa vyrovnalo, že firma nám dodala ešte ďalšie kvety. Sadili sme ich na miesta, kde boli diery, kde aktivační pracovníci vytrhali kvety, lebo si mysleli, že to je burina. Ak sa posielajú aktivační pracovníci na takúto prácu, vždy tam musí byť medzi nimi aj človek čo vie presne čo sa môže trhať a čo nie. Pre mňa to bola zaujímavá informácia v ten deň ako rozoznať kvety od buriny v tom záhone. Vysvetlila mi to Eva Teplická. Ak si medzi prstami pošúchate list rastliny a potom privoniate, tak ak to vonia, je to kvet, ak nie, je to burina. Ďakujeme všetkým čo prišli. O tento záhon sa treba starať aj naďalej, aby nezarástol burinou, aby burina nezadusila kvety.

Róbert Andráši

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia 48.151435,17.875988
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Facebook Login