Menu
RSS
Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Problematika odpadového hospodárstva je veľmi široká. My sa zameriavame aj na jednotlivé kontajnerové stanovištia. Či tam je tam dostatok kontajnerov a či sú bezchybné. Sledujeme či je pri týchto stanovištiach udržiavaný poriadok a či Šaľania nevynášajú nadrozmerný odpad a stavebný odpad k týmto kontajnerom. Lebo nadrozmerný odpad a stavebný odpad treba odviezť do zberného dvora, resp. na prekládku odpadu vo Veči. Venujeme sa separácii jak na sídliskách, tak na školách. A v neposlednom rade upozorňujeme na nedostatky v systéme a podávame návrhy na  jeho zefektívnenie.

Podradené kategórie

Separácia odpadu na základných a stredných školách

Separácia odpadu na základných a stredných školách (2)

Celoročne separujú odpad v Šali iba niektoré školy. Ostatné triedia papier a plast jednorazovo pri vyhlásení zberu, kedy sú pristavené pri školách veľkoobjemové kontajnery. V školách sú žiaci teoreticky vedení k separácii odpadu počas hodín etickej výchovy, prírodovedy a na triednických hodinách.

Tento stav chceme zmeniť a preto sme prišli s myšlienkou separácie v ZŠ. Len konkrétnym príkladom a celoročnou separáciou odpadu v triedach je možné dosiahnuť pozitívne výsledky v environmentálnej výchove Našich detí.

Separáciou sa zmenia postoje žiakov v danej problematike a vytvoria sa u nich návyky, ktoré si prenesú do ďalšieho života a svojich rodín. Triedením papieru a plastov by sa tiež malo znížiť množstvo produkovaného odpadu v školách. Tie by tak mali ušetriť časť financií za odvoz odpadkov. Najprv mali žiaci umiestňovať papier a plasty iba do kuka nádob na chodbe. Tie budú však aj v triedach.

Na komisii školstva bola určená za koordinátorku projektu Zitka Zaťková.

Zobraziť položky...

Udržujme čistotu okolo stojísk pre kontajnery

Na mnohých sídliskách je neporiadok okolo kontajnerových stanovíšť. Dávajte odpad prosím do kontajnerov, nedávajte ho vedľa. Ak uvidíte, že je okolo kontajnerových stanovíšť neporiadok, nájdite si čas a zodvihnite, alebo pozametajte odpad ak je ho viac. V sobotu 01. 03. 2014 tak urobil aj Jožo Novák pri kontajnerovom stanovišti na M.R. Štefánika pri CVČ. Pozametal a upratal. Na komunálny odpad je tam len jeden kontajner, preto na fotkách môžete vidieť odpad položený aj vedľa kontajnera. Tento odpad zaniesol do najbližšieho prázdneho kontajneru v inom kontajnerovom stanovišti. V prípade, ak je nedostatok kontajnerov v kontajnerovom stanovišti pri Vašej bytovke, ohláste to na MsÚ Edite Haládikovej na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. .

Róbert Andráši

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia Šaľa, Slovensko
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Facebook Login