Menu
RSS
Projekty z fondov a nadácií

Projekty z fondov a nadácií

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Na Slovensku je upravená v zákone č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (predtým v zákone č. 207/1996 Z.z. a predtým v §20b Občianskeho zákonníka).
Podľa textu zákona je nadácia právnická osoba; zapisuje sa do registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 
Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

My sa snažíme uchádzať o finančné prostriedky z nadácií práve vypracovaním projektov na zveľadenie Šale (Šale-Veče). Ak niekto viete o nejakej novej výzve na rozdeľovanie finančných prostriedkov na projekty či už sociálne, z oblasti životného prostredia alebo na kultúru a šport, dajte nám o týchto projektoch vedieť.

 

POZVÁNKA na úpravu okolia artézskej studne na Nám. Sv. Trojice

V pondelok 28. 10. vás pozývame na ďalšiu brigádu, ktorá sa začína o 8:30 a na ktorej budeme sadiť cibuľoviny v okolí artézskej studne na Námestí Svätej Trojice. Vytvoríme dvojice, jeden vykope jamu, druhý do nej dá cibuľovinu. Potom použijeme fúriky na roznesenie kamienkov do okolia artézskej studne. Úprava artézskych studní sa koná spoločne s MsÚ Šaľa v rámci projektu Oázy zelene pri artézskych studniach v Šali, ktorý podporila Nadácia SPP v rámci programu SPPoločne.

Róbert Andráši

Ďaľšie informácie

 • Názov nadácie Nadácia SPP v rámci programu SPPoločne.
 • Hodnota projektu
 • Miesto dodania, adresa, GPS Šaľa, Slovensko
Čítať ďalej...

PROJEKT - KOMPRAX

MOŽNOSŤ PRE MLÁDEŽ A PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU ZÍSKAŤ 200 EUR NA PROJEKT.
 
Začiatkom septembra zorganizovalo OZ Meetpoint Šaľa pracovné raňajky. Na týchto raňajkách bol predstavený projekt KOMPRAX - kompetencie pre prax.

Tento projekt je pre mládež nad 15 rokov, resp. pre ľudí, ktorí s mládežou pracujú, či už v rámci práce alebo dobrovoľne v rámci voľného času. Ide o vzdelávanie v rámci ktorého každý účastník dostane 200 EUR na realizáciu projektu, ktorý predstaví. Ide o tri víkendové školenia. Medzi druhým a tretím víkendovým školením budete robiť svoj malý projekt, na ktorý dostanete príspevok do 200€.

Plagáty o tomto projekte aj s telefonickým kontaktom na prideleného referenta sme zaniesli do Spojenej školy a do Gymnázia. Foto plagátu aj s kontaktom na zodpovednú osobu pre Šaľu nájdete pod článkom. Využite túto možnosť, aby ste získali 200 EUR na podporu projektu, ktorý chcete zrealizovať. Do tohoto projektu sa prihlásili aj členovia OZ ŠTM, takže ak chcete vedieť o priebehu projektu viac alebo poradiť, napíšte nám na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Róbert Andráši

Ďaľšie informácie

 • Hodnota projektu
 • Miesto dodania, adresa, GPS Šaľa, Slovensko
Čítať ďalej...

3. brigáda STOP čiernym skládkam, ZELENÁ zeleni

Vo štvrtok 18. 07. 2013 od 8:00 sa uskutočnila 3. brigáda STOP čiernym skládkam, ZELENÁ zeleni. Tentokrát čistili čiernu skládku, ktorá bola v tesnej blízkosti cesty 1/75 medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom.

Presne oproti parkovisku, kde zvyknú predávať trhovníci zeleninu a ovocie a policajti merať rýchlosť a zastavovať autá, je cesta z betónových kvádrov, ktorá vedie k násypu. A pri tejto ceste ľudia z áut vyhadzujú odpad. Členovia OS Šaľa - Tvoje mesto čistili časť úplne na začiatku tejto cesty. Čistenia tejto čiernej skládky sa zúčastnili Róbert Andráši, Ľubka Pappová, Daniel Tetliak a Gabika Lacková. Hneď ráno tam dobrovoľníkov čakala Edita Haládiková s Mirom Políčekom.

Edita Haládiková im dala k dispozícii komplet náradie čo potrebovali od rukavíc, vriec, cez vedrá, hrable, lopaty, vidle až po pílky, nožnice a sekeru. Dobrovoľníkov veľmi príjemne prekvapila, pretože okrem vody pripravila aj občerstvenie - ovocie, keksy, sladkosti.

Na fotkách vidíte v akom stave bola skládka na začiatku upratovania a ako sme ju vyčistili. Zvlášť sme zbierali plasty do vriec a zvlášť sklo. Členovia ŠTM upravili zeleň v okolí čiernej skládky, aby to už nebolo také miesto, kde sa dá ľahko skryť a v kríkoch vyhodiť odpad. Zeleň dali tiež bokom od kontajnera. Bolo veľmi príjemné, že sa zastavili aj náčelník MsP Peter Krokavec so zástupcom náčelníka Miroslavom Martinčekom a poďakovali sa dobrovoľníkom za prácu. Boli obhliadnuť miesto, kde dobrovoľníci čistia, aby vedeli, ktoré miesta monitorovať a aby vedeli odsledovať, či odpad znova pribúda a aký.

Čistenie čiernej skládky trvalo do 12:00 a veľmi dobre padlo, že na konci upratovania znova prišli z MsÚ Edita Haládiková a Miroslav Políček a poďakovali sa za vyčistenú skládku. Nemali už ten pocit aktivisti, že sú v tom sami, ale mali už pocit, že sa spolu staráme o toto mestečko a záleží nám spoločne na meste a jeho okolí, ako to tu vyzerá a ako sa tu žije. Ďalšie čistenie čiernej skládky plánujeme budúci týždeň, tentokrát v poobednajších hodinách, aby sa mohli pripojiť zase ďalší. Aby sme sa na takýchto prácach v meste a okolí striedali.

Róbert Andráši

Ďaľšie informácie

 • Názov nadácie Nadácia Pontis
 • Hodnota projektu
 • Miesto dodania, adresa, GPS 48.156653,17.909449
Čítať ďalej...

NAŠE MESTO 2012

Projekty sme realizovali 15.6.2012 od 13:00 do 16:00.
Názvy projektov:
1. Ostrihajme bazu nech môžu ostatné dreviny v lesoparku Šaľa rásť
2. Za kultúrou do kultúrneho prostredia
3. Vytvorme lavičky pre radosť a pohodu
Nadácia Pontis na tieto projekty vyčelnila 80 Eur a 40 pracovníkov spoločnosti Samsung Galanta. Financie sme použili na dokúpenie ďalších nožníc.

Cieľom 1. projektu bolo strihaním bazy spriechodniť lesný chodník v Lesoparku. Rozdali sme 15 veľkých obojručných nožníc a 5 malých nožníc. Dobrovoľníci pod vedením Mareka Škrabalu strihali bazu. Strihania sa zúčastnili okrem dobrovolníkov zo Samsungu aj členovia OZ Petra Bošňáka.. 4 dobrovolníci natreli novým náterom lavičky na násype pri Lesoparku.

2. Projekt za kultúrou do kultúrneho prostredia bol o skrášlení okolia kultúrneho strediska v Šali. Zo spoločnosti Samsung nám tu pomohlo 12 pracovníkov a piati dobrovoľníci zo Šale. Obovu okolia MsKS viedla Gabika Lacková. S kefami čistili dobrovolníci zašpinené kvetináče od smogu z hlavnej cesty. Sadili sme kvety. Kvety venované od sponzorov z kvetinárstiev zo Šale a z Kráľovej nad Váhom dobrovoľníci vysadili v okolí MsKS. Stolár Juraj Pollák pripevnil 14 nových opracovaných a natretých dosiek medzi kvetináče a tiež aj na betónové časti pred kultúrnym domov. Vzniklo takto množstvo miest na sedenie. Na koniec dobrovolľníci pohrabali a pozametali okolie kultúrneho domu.

3. projekt "Vytvorme lavičky pre radosť a pohodu" bol realizovaný pred Základnou umeleckou školou. Dobrovoľníci dostali dosky, vŕtačku, šróby a farby. 4 dobrovoľníci boli zo Samsungu. Vedenie týchto prác mal na starosti Róbert Andráši. Zo Šale sa ešte pripojili dvaja dobrovoľníci - Marián Zaťko a Peter Štrbo. Za 2 hodiny stihli dobrovolníci obnoviť 4 lavičky pred základnou umeleckou školou. Zdemontovať zostávajúcich pár dosiek, natrieť kovové konštrukcie a pripevniť nové dosky. Výsledok môžete vidieť na fotkách.

Ďaľšie informácie

 • Názov nadácie Pontis
 • Hodnota projektu -
 • Miesto dodania, adresa, GPS 48.154492,17.872542
Čítať ďalej...

Spoločne pre čisté verejné priestranstvá v Šali – Veči

Dňa 14. 07. 2012 sa vo Veči uskutočnila 1. brigáda dobrovoľníkov z troch, ktorou sa realizoval projekt mesta podporený nadačným fondom TESCO pre zdravšie mestá v nadácii Pontis.

Osadili sme 4 ks stĺpikov, na ktoré sa umiestnia koše na zber psích exkementov a zásobníky na sáčky na ul. Fr. Kráľa, ul. Nivy 2, ul. Cintorínskej a ul. Nitrianskej. Všetky manuálne práce zabezpečovali dobrovoľníci pod koordináciou Ing. Róberta Andrášiho.

Terén bol veľmi tvrdý, jamy sa hĺbili aj za pomoci vŕtacieho zariadenia, ktoré poskytol Ing. Peter Andráši, ktorému touto cestou ďakujeme. Takisto ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí každý svojím dielom prispeli k tomu, že sa táto práca podarila, menovite pánom Andrášikovi z TESCO, Marekovi Škrabalovi, Pavlovi Glofákovi, Peťovi Štrbovi, Robovi Andrášimu ako aj Lenke Bjalončíkovej za vyhotovenie fotodokumentácie.

V ďalších týždňoch sme zrealizovali ďalšie dve brigády, kde sa montáž spolu 6 ks kontajnerov dokončila. Mesto Šaľa sa koncom januára 2012 zapojilo do piateho ročníka grantovej výzvy Tesco pre zdravšie mestá 2011 kde spomedzi 67 žiadostí, hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 39 projektov a medzi podporenými bolo aj naše mesto s projektom s názvom „Spoločne pre čisté verejné priestranstvá v Šali – Veči“. Nakoľko zo sídliska tejto mestskej časti je najviac negatívnych ohlasov na znečisťovanie trávnatých plôch exkrementami psov, rozhodli sme sa zamerať na riešenie práve tejto problematiky.

Obsahom projektu je osadenie 5 ks špeciálnych smetných nádob s ich následným dopĺňaním zbernými vreckami počas celého roka.
Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá, ktorý spravuje Nadácia Pontis, podporil  projekt sumou 1 000 eur, ktoré boli použité na už spomínané aktivity. Lokality umiestnenia zberných košov vybralo mesto Šaľa v spolupráci s aktivistami z OS Šaľa - Tvoje mesto, na základe požiadaviek obyvateľov sídliska, ako aj na základe skúseností mestskej polície. V rámci tohoto projektu bolo zároveň v mestskej časti Šaľa - Veča distribuovaných približne 250ks informačných letákov.
Výsledkom tohto projektu budú čistejšie trávnaté plochy a verejné priestranstvá pre všetkých obyvateľov sídliska.

Ďaľšie informácie

Čítať ďalej...

Nové miesto na oddych v lesoparku

Šanca pre Váš región 2012 - LESOPARK ŠAĽA

Východiskovou situáciou projektu bolo, že v Šali máme pri rieke Váh Lesopark, ktorý nebol udržiavaný. Za posledné dva roky sme sa o tento park začali starať, čistiť ho, odstraňovať odpad, čistiť betónovú sieť chodníkov, ktorá bola pod nánosom zemem. Zámer projektu bolo sprístupniť, zatraktívniť Lesopark Šaľa širššj verejnosti - rodinám s deťmi, športovcom, dôchodcom, ...

V Lesoparku sme vytvorili miesto na oddych, nachádzajú sa už v Lesoparku lavičky, stôl. Zatraktívnili sme Lesopark pre rodiny s deťmi inštaláciou hojdačiek, lán na lezenie a kormidiel na hranie. Zatraktívnili sme Lesopark pre cykloturistiku tým, že sme vyčistnili sieť chodníkov, aby sa na nich dalo bicyklovať a umiestnili sme stojan na bicykle. Spolu so správcom Lesoparku a deťmi sme postavili tri búdky s krmítkami pre vtáctvo. Šachovnicu sme začali zhotovovať z nadbytočnej dlažby z obnovy centra mesta s kockami 0,5x0,5m. Figúrky nám začal vyrezávať miestny stolár.

Ďaľšie informácie

 • Názov nadácie Nadácia Orange
 • Hodnota projektu 1127€
 • Miesto dodania, adresa, GPS 48.157512,17.878979
Čítať ďalej...

Naučme spolu deti šetriť životné prostredie separovaním odpadu

Ide o spustenie separácie papiera a plastov na základných školách. Do základných škôl zakúpime koše na triedenie odpadu do tried a do chodieb. Do tohoto projektu sme zapojili Základnú školu Murgašova a Základnú školu Hollého vo Veči.

K detom prídeme aj na besedu. Rozdáme deťom z 1. stupňa  pravítka vytlačené špeciálne k tomuto projektu, kde bude hravou formou vláčika zobrazený postup separovania. Projekt vypracovali Štefan Göndor a Róbert Andráši.

Realizácia tohoto projektu bude na jar 2013.

Ďaľšie informácie

 • Názov nadácie NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA
 • Hodnota projektu 864 €
 • Miesto dodania, adresa, GPS 48.157498,17.870783
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Facebook Login