Menu
RSS
OZ Petra Bošňáka

OZ Petra Bošňáka

Ciele občianskeho združenia :

 • Ochrana a tvorba životného prostredia so zvláštnym zreteľom na záchranu  a obnovu parkov, vzácnych drevín a ochranu flóry a fauny
 • Zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu
 • Podpora a rozvoj vzdelávania, zdravia a duchovných hodnôt
 • Kultivovanie vzťahu ľudí k prírode, prostrediu, iným ľuďom, spoločnosti a k sebe samotnému
 • Spolupráca a komunikácia s občanmi a ich združeniami, s ekonomickou sférou, s orgánmi samosprávy a štátnej správy na neziskovom a verejnoprospešnom princípe
 • Organizovanie jednorázových akcií a programov s cieľom pomôcť mestu a regiónu zušľachtiť  a zachovať zdravé a kultúrne životné prostredie
 • Zapojiť čo najširšiu verejnosť do riešenia konkrétnych problémov jej informovaním a angažovaním.

Komunitné záhradky - trend súčasnosti

Minulý týždeň som sa zúčastnila konferencie pod názvom Záhradné fórum v Nitre, ktoré usporiadala Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Bohatý program zaujímavých prednášok ma veľmi oslovil, a preto sa chcem o niektoré informácie z nich s Vami podeliť.

Okrem témy ekologických zmien prebiehajúcich v súčasnosti, budovania biokúpaliska v Snine a ochrany a tvorby zelene, ma najviac zaujala téma tvorby tzv. komunitných záhrad.

Na príkladoch z Krasňanského zelovocu v Bratislave - Rači a Hideparku v Nitre boli zaujímavo prezentované projekty, kde formou dobrovoľníctva vznikli komunity, ktoré spájajú ľudí pri záhradkárskej činnosti. Sú zamerané na vytváranie dobrých medziľudských vzťahov a výchovu detí a mládeže k ekológii.

V Rači sa stretávajú 3 generácie v areáli bývalého zdravotného strediska, ktorý získalo 25 rodín od miestnej samosprávy a v oplotenom areáli vytvorili biozáhradky s podzemným zásobníkom na dažďovú vodu, s kompostoviskom a vyvýšenými pestovateľskými políčkami a vreciami. Vlastnoručne vypestovaná úroda je dôkazom pre deti, že zelenina sa nerodí na pultoch v hypermarketoch, ale rastie vďaka starostlivosti pestovateľov zo zeme... Uvedená aktivita musela čeliť aj útokom zo strany verejnosti a médií, ale to ich len povzbudilo a pokračujú ďalej. Upozornili na dôležitosť včasného informovania susedov a medií o plánovanej činnosti. Tento projekt podporila nadácia SPP. Bližšie informácie a fotodokumentáciu nájdete na Googli pod názvom „Krasňanský zelovoc“.  

V Nitre vznikla komunitná záhrada v priestoroch Hideparku - bývalej čiernej skládky odpadu. OZ Campanula tu vysadilo „jedlý les“- stromy a kríky s jedlými plodmi, vybudovalo náučný chodník s bylinkami a kreatívnu zónu pre deti, kde využívajú hlavne prírodné materiály na rozvíjanie tvorivosti detí. Ich cieľom je rozšírenie tejto myšlienky do materských a základných škôl za účelom vzdelávania detí k ekológii a ochrane prírody.

Deti tu pritiahli k záhradníčeniu aj svojich rodičov, ktorí sa nestačia čudovať ako ich ratolesti s radosťou jedia vypestované plody, pričom doma s nimi mali stravovacie problémy... Rodičia zistili, že záhradníčenie je zábava, keď je tam veľa ľudí a tešia sa z toho, že varenie lekváru v kotline, výroba liečivých mastičiek, opekanie, ale aj triedenie odpadu zanechávajú v ich deťoch silnú stopu a v nich samotných pocit radosti z relaxovania v prírode. Tento projekt podporila nadácia Ekopolis. Bližšie informácie nájdete na www.campanula.sk.

Bola by som rada, keby myšlienka založenia komunitných záhrad oslovila aj Šaľanov. OZ Petra Bošňáka a OZ Šaľa - Tvoje mesto Vám pri ich založení ochotne pomôžu. Keďže som na konferencii stretla aj zástupkyňu MsÚ  Ing. Gabiku Braníkovú, ktorá má na starosti zeleň, verím, že aj ona bude v prípade záujmu verejnosti nápomocná pri získaní mestských priestorov do prenájmu.

Gabriela Lacková - predsedníčka OZ Petra Bošňáka

Ďaľšie informácie

 • Adresa, GPS pozicia Šaľa, Slovensko
Čítať ďalej...

Kúpou trička podporíte aktivity v meste Šaľa Doporučený

ZAKÚPTE SI TRIČKO - podporte aktivity v meste Šaľa. Cena trička je 5 EUR.

Dámske je vo farbách červenej a námorníckej modrej od S po XXL.

Pánske tričko je v námorníckej modrej a tmavomodrej od M po XXL.

Tiež si môžete vybrať či len s logom Šaľa - Tvoje mesto, alebo aj s logom OZ Petra Bošňáka.

Veľmi nám pomáha každý cent, lebo vieme robiť ďalšie veci vďaka financiám na materiál.

Róbert Andráši

Ďaľšie informácie

 • Adresa, GPS pozicia Šaľa, Slovensko
Čítať ďalej...

Darujte nám 2% z vašich daní, zostávajú už len dva dni!

Zostávajú ešte 2 dni na to, aby ste podporili činnosť našich organizácií. Keď sa Vám páči, čo pre mesto a jeho občanov robíme, pošlite nám 2 resp. 3 % z vašich daní. V prílohe prikladáme tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť.

Spoločne vykonáme veľa dobrých a užitočných vecí!

Ďakujeme za podporu!

Gabriela Lacková, predsedkyna OZ Petra Bošňáka

Róbert Andráši, organizátor OS Šaľa-Tvoje mesto

Ďaľšie informácie

 • Adresa, GPS pozicia Šaľa, Slovensko
Čítať ďalej...

Posolstvo Petra Bošňáka

Dňa 29.4.2013 uplynie už  10 rokov od chvíle, keď nás náhle opustil náš otecko Peter Bošňák. Myšlienka založiť OZ Petra Bošňáka a pokračovať tak v jeho práci sa zrodila na spomienkovom stretnutí, ktoré v roku 2007 zorganizovala pani G.Alföldiová na počesť významných šalianskych učiteľov a maliarov.
Peter Bošňák bol zanietený ochranca prírody, profesor biológie a dlhoročný riaditeľ gymnázia v Šali, ktorý vychoval niekoľko generácií ekologicky cítiacich študentov, motivoval ľudí k ochrane prírody a mal rád naše mesto. Na podnet Šaľanov zachránil mnoho vzácnych stromov pred výrubom, napr. skupinku krásnych dubov na Vlčanskej ulici, založil sieť betónových chodníkov v lesoparku pri dopravnom moste a parky na Budovateľskej ul. a pred hotelom Centrál, prispel k záchrane jezuitského kaštieľa pred asanáciou, revitalizoval parky v našom regióne, niekoľko rokov vlastnoručne písal kroniku nášho mesta, atď.
Činnosťou OZ Petra Bošňáka pokračujeme v posolstve, ktoré nám zanechal. Medzi naše aktivity patrí záchrana nemocničného parku, ktorý sa od júla 2011 usilujeme získať do správy nášho mesta. Pretože Peter Bošňák bol jedným zo zakladateľov nemocničného parku je táto aktivita našou prioritou. Začiatkom tohto roku sa nám podarilo získať podporu majiteľov doteraz predaných častí parku / garáže a 2 staré budovy / pána L. Klenu z firmy Sehatex a pána M. Packu z firmy Fritech, ktorí formou prehlásenia povolili vstup verejnosti na územie svojich majetkov. Zároveň umožnili OZ Petra Bošňáka a OS Šaľa-Tvoje mesto, aby sa spolupodieľali na zveľaďovaní parkových častí týchto pozemkov, za čo im patrí naše veľké uznanie a poďakovanie. Veríme, že sa nám už v blízkej budúcnosti podarí „prilákať“ Šaľanov do upraveného parku s atrakciami pre deti aj dospelých.
Minulý týždeň sme rokovali s predstaviteľmi ÚNSK o tom ako využiť hlavnú budovu nemocnice s možnosťou zachovania okolitého parku pre účely verejnosti a 27.3.2013 sme podali oficiálnu
žiadosť na MsÚ o zvolanie rokovania na túto tému.
Okrem toho sa angažujeme pri úpravách zelene v meste Šaľa a pri revitalizácii lesoparku, kde pod odborným dozorom Bc.T. Karafu striháme prebytočný bazový porast, udržujeme čistotu a poriadok na sieti betónových chodníkov a tvoríme prímestský „lunapark“ s atrakciami pre deti aj dospelých pri dopravnom moste. Úzko spolupracujeme s OS Šaľa-Tvoje mesto pod vedením Róberta Andrášiho, ktorému touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za to, že ako zástupca mladej generácie úspešne motivuje a organizuje obyvateľov Šale, aby sa zapojili do skrášľovania a zveľaďovania svojho mesta.
Naše veľké poďakovanie patrí hlavne našim milým brigádnikom a samozrejme sponzorom, ktorí nás podporujú materiálne a finančne. S ich pomocou sme dokázali urobiť pre Šaľu už veľa prospešných vecí.
Sme radi, že nachádzame čoraz viac pomoci a pochopenia pre naše aktivity aj u predstaviteľov nášho mesta na čele s pánom primátorom M.Alföldim a pani prednostkou D.Vargovou, s ktorou
sme sa zúčastnili spolu s R. Andrášim aj rokovania o dobrovoľníctve v Handlovej.
Veď všetkým nám ide o to, aby sme my a naši potomkovia žili v peknom a funkčnom meste.
Som presvedčená o pravdivosti Werichovho : „Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc...“. Snažme sa všetci svojou troškou prispieť pre blaho druhých !
Svojím pričinením prispejme k naplneniu posolstva Petra Bošňáka, žiť v prírode, s prírodou a aj pre prírodu, ktorá nám dáva silu, krásu, možnosti relaxácie a oddychu, tak dôležité pre realizáciu nášho každodenného života.
Touto cestou pozývame aj Vás do našich radov a veríme, že nám pomôžete v úsilí urobiť z nášho mestečka čisté, pekné a výborne fungujúce miesto pre život nás, Šaľanov, aby aj hostia, ktorí k nám prídu na návštevu pocítili príjemnú atmosféru našej pohody a spokojnosti.

                                                                                         Gabriela  L a c k o v á
                                                                                     predsedkyňa OZ Petra Bošňáka

Ďaľšie informácie

 • Adresa, GPS pozicia Šaľa, Slovensko
Čítať ďalej...

Nový prevádzkový poriadok v Nemocničnom parku

Gabika Lacková z OZ Petra Bošňáka pre nás Šaľanov vybavila nový prevádzkový poriadok Nemocničného parku. Ďakujeme :)

Otváracie hodiny (Pondelok-Nedeľa)

Letný čas:    06:30 - 18:00 (apríl, máj, september, október)

                      06:30 - 19:00 (jún, júl, august)

Zimný čas:    07:00 - 17:00 (november, december, január, február, marec)

Naďalej platí prísny zákaz vstupu so psom a iným zvieraťom, zákaz vstupu pre motocyklistov, bicyklistov a in-line korčuliarov.

Nový poriadok nadobúda účinnosť od 01. 05. 2013, máme však sľúbené otváranie po novom už tento víkend.

 

Ďaľšie informácie

 • Adresa, GPS pozicia 48.150626,17.871147
Čítať ďalej...

NEMOCNIČNÝ PARK - Brigáda 22. 03. 2013

Dňa 22. 03. 2013 prebiehala v čase od 09:30 do 15:00 upratovacia brigáda v nemocničnom parku, ktorú organizovala Gabika Lacková z OZ Petra Bošňáka.

Brigádnici vyčistili a ostrihali staré popínavé kríky na plote od parkoviska pri Hoteli, preriedili orgován, pohrabali lístie a vyzbierali smeti v zadnej časti parku pri MsÚ. Po krátkej prestávke, na ktorú Gabika pripravila pre brigádnikov ako vždy občerstvenie v podobe cibuľového chleba, kávy, kofoly a keksíkov, presunuli sa za garáže, kde preriedili kríky pri čerešni. Ďalej orezali starý orgován pri plote od Pošty a vyčistili prednú časť pri garážach. Nakoniec ešte pozametali hromady lístia z veľkého platanu pred garážami.

Spolu sa naložili a odviezli tri traktorové vlečky konárov a lístia. Obrovské poďakovanie patrí týmto účastníkom brigády: Jožko Novák, Laco Švikruha, Štefan Danada, Magda Žbánková, Katka Gremeňová, Gabika Lacková a Janka Zlatá.

Gabika Lacková - OZ Petra Bošňáka

 

Ďaľšie informácie

 • Adresa, GPS pozicia Nemocničná 1, Šaľa
Čítať ďalej...

Nemocničný park bude otvorený počas Šalianskych hodov!

ŽIADOSTI VÚC VYHOVELO - Nemocničný park bude otvorený počas hodov - piatok, sobota od 8:00 do 20:00.

Občianske združenie Petra Bošňáka - OZ PB, 927 01 Šaľa, M. R. Štefánika 55
Občianska skupina Šaľa-Tvoje mesto, 927 01 Šaľa, Nešporova 24

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Odbor majetku a podnikateľských aktivít
Technické oddelenie majetku
Ing. Marián Ment
Štefánikova tr. 69
949 01 NITRA

Šaľa 12.09.2012

Vec :
Žiadosť o úpravu otváracích hodín v nemocničnom parku počas šalianskych hodov

V dňoch 14. a 15.9.2012 sa uskutočnia v Šali hody.
Pri tejto príležitosti by sme chceli umožniť Šaľanom pobyt v nemocničnom parku formou relaxácie.
Keďže otváracie hodiny sú v pracovných dňoch do 17,00 hod. a cez víkend je park uzatvorený, žiadame Vás o predĺženie otváracích hodín v týchto dňoch od 8,00 do 20,00 hod.
Veríme, že vyhoviete našej žiadosti a prispejete tým k spokojnosti obyvateľov Šale.

Gabriela L a c k o v á, v. r.
predseda OZ Petra Bošňáka

Róbert A n d r á š i, v. r.
organizátor skupiny Šaľa -Tvoje mesto

Ďaľšie informácie

 • Adresa, GPS pozicia 48.150684,17.871834
Čítať ďalej...

Čistiaca brigáda v Nemocničnom parku

PIATOK 28.9. od 11.00 do 15.00 - Nemocničný park - orez suchých konárov, odľahčovanie, ozdravovanie stromov, zametanie, hrabanie. Máme k dispozícii aj elektrickú pílu. Gabika práve vybavuje zapísanie ďalšieho stromu v nemocničnom parku ako chráneného, aby ho nikto po kúpe nemohol vyrúbať.

Ďakujeme Caffe House Erriana za občerstvenie.

Ďaľšie informácie

 • Adresa, GPS pozicia 48.150684,17.871834
Čítať ďalej...

"Šamlíkové brigády" v nemocničnom parku

Na budúci týždeň od pondelka do stredy /1.10. - 3.10.2012 /organizuje OZ Petra Bošňáka a OS Šaľa-Tvoje mesto "šamlíkové brigády" v nemocničnom parku pod názvom "My chceme mestský park !". Pozývame všetkých, ktorí majú radi svoje mesto a záleží im na tom, aby sa tento park stal mestským parkom, aby prišli počas uvedených dní od 11.00 do 18.00 hod. podporiť svojou účasťou túto myšlienku.
Mestské zastupiteľstvo síce poslalo na ÚNSK žiadosť o uvalenie vecného bremena na jednotlivé časti parku určené na predaj, ale to nie je pre Šaľanov výhodné riešenie, lebo je tam riziko, že nebudú môcť park využívať na prechádzky, relaxovanie, oddych a športovanie.
Predseda ÚNSK p. M.Belica sa v médiách vyjadril, že je ochotný rokovať so zástupcami Šale o zámene pozemkov, a tým dal šancu na to, aby sa nemocničný park dostal do správy nášho mesta.
Ukážme, že nám na našej "oáze zelene" v strede mesta naozaj záleží !
Všetci ste srdečne vítaní ! Tešíme sa na Vás !

Gabriela Lacková, predseda OZ Petra Bošňáka

Róbert Andráši,organizátor OS Šaľa-Tvoje mesto

P.S. Pre Vaše rozhodnutie konať posielame citáty R.W. Emersona :

" Nič veľké nebolo vytvorené bez nadšenia."

" Jediným darom je dať kúsok seba samého."

Ďaľšie informácie

 • Adresa, GPS pozicia 48.150684,17.871834
Čítať ďalej...

Príhovor na zasadnutí VÚC za záchranu parku.

Príhovor Gabiky Lackovej na zasadnutí VÚCVážený pán predseda, vážený poslanecký zbor !

 

Dovoľte mi pripomenúť Vám našu žiadosť o záchranu nemocničného parku v Šali, ktorú sme podali formou petície 7.7.2011. Už vyše roka sa snažíme o to, aby zástupcovia nášho mesta a predstavitelia ÚNSK rokovali o vzájomnej zámene majetku, avšak ešte stále nedošlo ku konkrétnemu rokovaniu. Keďže je znova vypísaná OVS na odpredaj logických celkov, podali sme žiadosť na MsÚ v Šali, v ktorej požadujeme, aby mesto ponúklo iný majetok, pretože pôvodný návrh, t.j. pozemky pod cestami 2 triedy, ÚNSK neakceptoval.
Našu žiadosť sme podali 1.10.2012 a čakáme na odpoveď do 30 pracovných dní.
Podľa vyjadrenia predsedu ÚNSK p. M.Belicu v médiách, ako aj na našom osobnom stretnutí, je možnosť zámeny pozemkov reálna a uskutočniteľná v prípade prijateľného návrhu zo strany mesta a ÚNSK je ochotný podporiť myšlienku založenia mestského parku v Šali.
Ako odôvodnenie našej žiadosti uvádzame nasledovné :
- nemocničný park vybudovali Šaľania, a preto naň majú morálne právo,
- materské, základné aj stredné školy v Šali majú záujem využívať park na vzdelávanie v prírode, zábavu a športovanie,
- seniori z mestských klubov dôchodcov si želajú relaxovanie v prírodnom prostredí,
- mamičky z MC Mamy mamám ako aj ostatné mamičky uprednostňujú pobyt so svojimi deťmi v kľudnom a bezpečnom prostredí tohto parku,
- obyvatelia Šale chcú aj naďalej využívať možnosť skracovania cesty pri vybavovaní svojich záležitostí a prajú si mať v centre mesta „oázu zelene“,
- petíciu za záchranu nemocničného parku podporilo cca 4 500 občanov mesta a na šalianskom jarmoku 2012 sa k nim pridalo ďalších 880 Šaľanov.
- záchranu nemocničného parku podporuje väčšina firiem pôsobiacich v Šali a okolí, a hlavne Šaľania, ktorí majú radi pobyt v prírode.

V záujme riešenia zámeny majetku Vás preto žiadame o bližšiu špecifikáciu majetku, o ktorý má ÚNSK záujem.

OZ Petra Bošňáka a OS Šaľa-Tvoje mesto minulý týždeň uskutočnili v nemocničnom parku sériu brigád, vyčistili a orezali zanedbané kríkové porasty, ktoré spôsobovali, že sa ľudia báli cez park prechádzať. Vyčistili sme chodníky od zeminy a lístia a vyrovnali sme terén trávnatých plôch. Chceli sme tým poukázať na to, že sa vieme o park svojpomocne starať a máme o jeho zveľaďovanie veľký záujem. Na tento účel venovali dobrovoľní brigádnici desiatky hodín práce, čo je v dnešnej dobe nevídaný jav. Podobné brigády sme však robili priebežne aj v minulých rokoch, pretože nám osud parku leží na srdci.
Dozvedeli sme sa, že vo veľkej budove nemocnice by malo byť v budúcnosti zriadené kardiocentrum. Ak by sa to podarilo, mohol by byť mestský park jeho nádhernou súčasťou tak, ako tomu bolo v časoch, keď ešte naša nemocnica fungovala a boli v nej udržiavané voliéry pre zvieratká a jazierko s rybičkami.
Veríme, že zohľadníte záujem Šaľanov o vytvorenie mestského parku a zvážite možnosť predaja budov bez priľahlých parkových pozemkov, tak ako sa to bežne robí vo väčších mestách. Vytvorením mestského parku by naše mesto postúpilo minimálne o 1 level vyššie k mestskému charakteru svojho centra.
V územnom pláne je pozemok nemocničného parku vedený ako zeleň a tak to má zostať aj v budúcnosti. Občania Šale sú Vám povďační, že ste im umožnili vstup do parku podľa predĺžených otváracích hodín a tiež počas víkendov. Po odpredaji logických celkov by však o otváracích hodinách rozhodovali už noví majitelia a môže sa stať, že by na svoj majetok verejnosť vôbec nevpustili. Máme obavy, že nízka predajná cena logických celkov bude lákať záujemcov o novú výstavbu na tomto území a budú v budúcnosti žiadať o zmenu územného plánu. Domnievame sa, že v prípade oddelenia parkových častí od budov by bola cena budov pre záujemcov už takmer „akciová“ a ešte by im „odpadla“ aj starostlivosť o okolitú zeleň.

Na záver ešte niečo na margo rozdelenia nemocničného parku na logické celky :
Logické je podľa nášho názoru vytvoriť mestský park pre Šaľanov a na predaj ponúknuť budovy za ešte výhodnejšie ceny aké sú navrhnuté v OVS.
Veríme, že nakoniec zvíťazí Vaša zodpovednosť voči voličom nad čisto obchodníckym prístupom a umožníte aj Šaľanom, aby sa mohli tešiť z vlastného mestského parku tak, ako je to samozrejmosťou pre občanov Nitry, Levíc, Nových Zámkov, Komárna, Topoľčian či Zlatých Moraviec. Svojím rozhodnutím vyhovieť našej žiadosti dokážete, že aj Šaľania patria k rovnocenným občanom NSK.
Pozývame Vás do Šale, aby ste si vypočuli názory ľudí a nerozhodovali o osude nemocničného parku len od stola.

Ďakujem za pozornosť !

Ďaľšie informácie

 • Adresa, GPS pozicia 48.299297,18.082634
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Facebook Login