Menu
RSS
Stolný tenis

Stolný tenis

Stolný tenis alebo ping pong je druh športu, pri ktorom je snahou hráča zahrať loptičku ponad sieťku na špeciálnom stole tak, aby jej vrátenie spôsobovalo ťažkosti súperovi, prípadne ju nemohol vrátiť.

Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Stolný tenis je individuálny šport hraný v halách špeciálne na to určených, ale aj v klasických krytých halách, kde sa dajú rozmiestniť stoly na hru.

Amatérska skupina hráčov stolného tenisu okolo Roba Švédu začala hľadať priestory v ktorých by mohli nielen trénovať, ale aj usporadúvať turnaje s inými obcami a mestami. Zatiaľ sa týchto turnajov zúčastňujú mimo Šale.

Facebook Login