Menu
RSS

Šaľania sa môžu tešiť na novú CMZ-ku!

Stavenisko v okolí  kaštieľa  každým dňom opeknieva. Firma AVA-stav, s.r.o. ktorá stavbu realizuje, vstúpila do záverečnej fázy budovania, a tak tento krásny projekt nadobúda svoju konečnú podobu.

OZ Petra Bošňáka sa pred cca 2 rokmi aktívne angažovalo za to, aby poslanci mestského zastupiteľstva postúpili tento projekt do fázy obstarávania spolu s projektom Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali, pretože tieto projekty sú financované z európskych fondov a mesto Šaľa na ne prispieva len 5 %-mi z celkových nákladov.

Teší nás, že realizácia projektu CMZ-ky úspešne napreduje pod odborným dohľadom mladého šalianskeho architekta Ing. Ladislava Chatrnúcha, ktorý je aj jedným z autorov projektu. O kvalitné vykonanie stavebných prác a náročnú organizátorskú prácu sa stará ďalší Šaľan - hlavný majster firmy AVA-stav, s.r.o., ktorému  patrí naše uznanie a veľká pochvala. Spolu s kolegom vykonávajú na stavenisku obetavú prácu častokrát na úkor svojho osobného voľna.

Každý utorok sa schádzame na kontrolných dňoch spolu so zástupcami MsÚ a dohliadame na to, aby stavebné aj ostatné súvisiace práce boli vykonané odborne a na patričnej kvalitatívnej úrovni. V rámci projektu sú už vybudované nové chodníky zo zámkovej dlažby ako aj nový asfaltový povrch na uliciach Školská a M. R. Štefánika, ako aj na Pohotovostnom sídlisku čo oceňujú hlavne obyvatelia tejto časti mesta. Bude tiež vysadené veľké množstvo stromov a kríkov, ktoré spolu s pôvodnou revitalizovanou zeleňou a novými trávnatými plochami vytvoria nádhernú oázu zelene v centre mesta. Pohodlné lavičky dotvoria príjemnú atmosféru a vynovené hľadisko amfiteátra sa určite stane obľúbeným miestom stretávania Šaľanov.

Sme radi, že hlavne mladí ľudia s radosťou privítali otvorenie priestoru v okolí kaštieľa a tešia sa z toho, že v Šali vznikne nové pekné miesto, na ktoré budú môcť chodiť relaxovať so svojimi deťmi a pozvať tam aj svojich hostí. V relaxačnej zóne tohto areálu dominuje originálna fontána s priemerom 14 m vyložená prírodnými „okrúhliakmi“ a s terasou z kvalitného dreva. Šaliansky sochár MgA. Andrej Csillag, ktorý je tiež tvorcom tohto projektu, prisľúbil skrášlenie parku vlastnými umeleckými dielami. Veríme, že vedenie Gymnázia Juraja Fándlyho v blízkej budúcnosti povolí vstup verejnosti do areálu školského dvora, čo by bolo „čerešničkou na torte“ pre tento osožný projekt a ocenili by ho všetci športuchtiví Šaľania.

V čase letných horúčav sme aj my prispeli dobrovoľníckou činnosťou, keď sme viackrát poliali zasadené stromy. Pomohli sme tiež vyčistiť chodník pri CVČ a opraviť oplotenie školského dvora. Svojpomocne tiež dokončujeme parčík pri CVČ, ktorý čiastočne vybudovalo OZ Strieborné čajky. S láskavou pomocou firmy AVA-stav, s.r.o., ako aj so sponzorskou pomocou firmy Sehatex, s.r.o. budujeme nové pódium pre malé hudobné a divadelné produkcie pod holým nebom. V tomto parčíku sme vysadili nové stromčeky a vytvorili nový kvetinový záhon. V blízkej budúcnosti tu nainštalujeme ďalšie detské atrakcie, aby sme do tohto príjemného a bezpečného areálu pritiahli mamičky s deťmi.

Veríme, že nová CMZ-ka s bohatou zeleňou a príjemným exteriérom bude slúžiť pre radosť a relaxáciu nás všetkých!

Ing. Gabriela  Lacková (OZ Petra  Bošňáka)

Čítať ďalej...

Polievanie novovysadených stromov v Centrálnej mestskej zóne

Už mesiac polieva Gabika Lacková s Andreou Slatinovou novovysadené stromy v Centrálnej mestskej zóne.

Niekedy sami dve, niekedy sa k nim pripoja ďalší. Záleží nám na tom, aby žiadny zo stromov nevyschol v týchto horúčavách. Tieto stromy neboli polievané dostatočne. Každý strom má ku svojim koreňom zavedenú trúbku z plastu do ktorej treba naliať vodu a voda sa dostane priamo ku koreňom. Aby sa nemuseli korene vytáčať smerom hore za vodou.

Vodu nám nosí firma Avastav vo veľkých nádržiach z ktorých postupne vodu nalievame do vedier. Keď sme aspoň traja, tak jeden plní vedrá vodou a ostatní nosia vodu k stromom a polievajú ich. Vodu vo vedrách už nosíme vo fúriku, je to jednoduchšie ako v rukách. Ak sa aj vo Vašom okolí nachádzajú mladé stromy, ktoré potrebujú vlahu, polievajte ich, aby nevyschli. Hlavne v týchto horúčavách.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Šachovnica v parku pri CVČ začína byť realitou

Dňa 13. 08. 2013 sa uskutočnila brigáda v parčíku pri CVČ.

Pán Klena, majiteľ firmy Sehatex, nám daroval 60 ks betónových kociek. Touto cestou mu vyslovujeme srdečné poďakovanie. Ďakujeme aj mestskému poslancovi Petrovi Andrášimu, ktorý nám zapožičal dodávku na prevoz kociek a pánovi Sobotovi za zapožičanie „rudle“ na prevoz kociek.

Z nemocničného parku sme previezli do parčíka pri CVČ 60 ks betónových kociek o rozmere 500x500x100 mm a z nich s láskavou pomocou firmy Avastav vytvoríme šachovnicu a súčasne pódium pre malé divadelné predstavenia a hudobné produkcie.

Naše veľké poďakovanie patrí našim dobrovoľníkom Zuzke Gombíkovej a jej usilovným synom Dávidovi a Danielovi, Jožkovi Novákovi, Robovi Andrášimu a Gabriele Lackovej.

Gabika Lacková - OZ Petra Bošňáka

Čítať ďalej...

Polievanie nových stromov na CMZ

Už dve minulé soboty sa dobrovoľníci z OZ Petra Bošňáka a OS Šaľa - Tvoje mesto rozhodli pomôcť pri polievaní novovysadených stromov na stavenisku CMZ pri amfiteátri. Vypolievali sme 4 tisíclitrové nádrže, ktoré nám láskavo pristavila firma Avastav.

Svoj voľný čas a energiu pre zveľadenie nášho krásneho zeleného centra mesta venovali nasledovní dobrovoľníci : Mária Lišková, Mária Šilhavíková, Alžbeta Pásztorová, Andrea Slatinová, Martin Holata a Gabriela Lacková.

V tejto zmysluplnej činnosti chceme pokračovať aj na budúcu sobotu, 17. 08. 2013 od 8:00 hod.
Potešíme sa, keď sa k nám pridáte a pomôžete nám!

Gabika Lacková

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Facebook Login