Menu
RSS

Obnova sídliska P. J. Šafárika - deň piaty

Obnova sídliska P. J. Šafárika – deň piaty – MAĽOVANIE PLOTU

Obyvatelia sídliska sa rozhodli, že skrášlia aj okolie ihriska, aby sa tam deti cítili príjemne. Najprv sme požiadali majiteľa plotu o súhlas. Na túto časť projektu sme využili možnosť požiadať o financie VÚC. Projekt bol na VÚC schválený a za 300 EUR sme mohli nakúpiť materiál – farby, štetce. Kým sme s Andreou Benkovičovou kupovali materiál, zatiaľ ostatní robili poriadok pri plote. Odstránili burinu, ktorá zakrývala plot. Plot sme pomocou drôtených kief očistili od nečistôt. Andrejka Benkovičová spolu s Klaudiou Jonisovou kriedou vyznačili obrysy kresieb. A až potom sme sa pustili do samotného maľovania. Okrem obyvateľov sídliska prišli pomôcť aj z ďalších sídlisk napr. aj maliarka Mária Lišková. Čo všetko sa podarilo na plot namaľovať vidíte na fotkách pod článkom.

Hojdačky už sedátka mali, ale stále ešte neboli obnovené držiaky na hojdačkách, za ktoré by sa deti mohli na hojdačke chytiť. Tieto držiaky boli odlomené a zrejme ich niekto odniesol do zberu. V tomto nám pomohol majiteľ susedného rodinného domu a železné držiaky narezal a prizváral na hojdačky, medzi tým, kým maľovali plot.

Rozhodli sme sa spraviť ešte jednu visiacu hojdačku a to z nevyužitého prašiaka. Odrezali sme spodnú odkladaciu časť prašiaku a svojím tvarom táto časť bola vhodná ako stojan na bicykle. Upozornili sme obyvateľov sídliska, že ak ten vytvorený stojan na bicykle nepribetónujú, niekto príde a zobere ho do zberných surovín. A tak sa aj stalo, na druhý deň bol stojan na bicykle ukradnutý. Na to, aby na prašiaku mohla byť hojdačka, nebude stačiť len prizvárať háčiky, to by bolo nebezpečné, treba tam tie háčiky našróbovať, aby boli istené. Bude treba prevŕtať dieru do prašiaku a háčiky namontovať.

Aj pri tejto brigáde boli občianske združenia Petra Bošňáka s predsedkyňou Gabikou Lackovou a členkami a OZ Šaľa – Tvoje mesto.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Obnova sídliska P.J. Šafárika - deň štvrtý

Obnova sídliska P. J. Šafárika - deň štvrtý  – MONTÁŽ DOSIEK NA LAVIČKY A OSADENIE SEDÁTOK NA KOLOTOČ A HOJDAČKY

Koncom júla 2014 sa stretli obyvatelia sídliska P. J. Šafárika na ďalšej brigáde. Sponzorsky darované dosky od Peťa Andrášiho, firmy SUPRAVIS  Slovakia s.r.o. začali natierať  hnedou lazúrou. Súčasne natierali ešte ďalšie kovové prvky na ihrisku – preliezky, hojdačky a tyče na nohejbalovú sieťku. 

Gabika Lacková bola v kovošrote a našla tam malé detské kresielko, odkúpila ho za 1 Euro. Kresielko sme vymaľovali a priviazali reťazou k stromu. Malé deti sa z kresielka veľmi tešia.Andrea Benkovičová v tento deň namaľovala na ihrisku čiary na basketbal a namaľovala pod kôš aj znak NBA basketbalovej ligy.

Natreté a vyschnuté dosky sme potom montovali na lavičky. Stolár Juraj Pollák priniesol presne vymerané sedátka na kolotoč a hojdačky. Tieto sme tiež natreli a potom namontovali na jednotlivé prvky. Aj v tento deň sme sa pustili do údržby zelene pri plote a orezávali sme konáre, ktoré viseli až po zem. Po práci sme si objednali pizzu a spravili sme si na sídlisku malý piknik.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Obnova sídliska P.J. Šafárika - deň tretí

Obnova sídliska P.J. Šafárika - deň tretí – MAĽOVANIE ZÁBAVNÝCH A VZDELÁVACÍCH HIER

V druhom júlovom týždni sa pustila Andrea Benkovičová do maľovania zábavných a vzdelávacích hier na plochu ihriska. Namaľovala hada s číslami na výuku číslic pre malé deti a slimáka s písmenami na výuku písmen. Ďalej Andrea namaľovala farebný kruh, medveďa, stonožku, twister a skákaciu škôlku. Deti sa pridali v maľovaní a namaľovali obrázkovú škôlku. No nevydržali čakať, kým farba zaschne a začali po obrázkovej škôlke skákať až ju rozmazali. Andrejka potom premaľovala aj obrázkovú škôlku. A ako sa deti na týchto namaľovaných hrách bavia môžete vidieť aj na fotkách pod článkom.

Po namaľovaní týchto hier napísala pani Klára do facebook skupiny Šaľa – Tvoje mesto: Je radosť pozerať na šťastné deti, ktoré našli nové krásne ihrisko na zadnej časti ul. Šafárika. Veľké ďakujem za krásnu prácu. Som síce babička, ale teším sa s detičkami. Konečne aj na našom sídlisku bude pekne. Starám sa o malú vnučku a vopred sa teším, že vznikne tu niečo aj pre najmänších. Privítali by sme aj pieskovisko a šmykľavku, lebo také dvoj-trojročné sa vedia iba tam zahrať. Preliezačky nedočiahnu, a malý kolotoč, keď sa roztočí, dáva také nebezpečné zvuky, ako keby sa išiel rozpadnúť, nie potešiť, dúfajme, že sa aj opraví, nie len zafarbí. Ešte raz vďaka!

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Aj z pneumatík sa dajú spraviť zábavné prvky pre deti - tak, ako na detskom ihrisku na Budovateľskej

Po obnove detských prvkov na Budovateľskej ulici - pieskoviska, šmýkalky, hojdačky a lavičky, sa rozhodli obyvatelia bytoviek na Budovateľskej pridať ešte nejaké zábavné prvky pre deti. Keďže koník na pružine a ďalšie prvky majú cenu od 300 EUR, rozhodli sa pre niečo, čo dokážu vyrobiť sami a bude to pre deti bezpečné. Denisa Hučková a Mária Takácsová, vďaka ktorým všetky tieto obnovy na Budovateľskej ulici prebiehajú, požiadali Občiansku skupinu Šaľa - Tvoje Mesto o zabezpečenie pneumatík, náradia na nové prvky, ktoré chcú vytvoriť. Róbert Andráši priniesol spolu s bratom Petrom Andrášim na dodávke 12 pneumatík, 5 veľkých od nákladných vozidiel TIR a 7 pneumatík, každú inej veľkosti od osobných automobilov.

Deniska s Marikou sa rozhodli, že ako prvé spravia žabku. Ľudovít Zlatý predpripravil 2 pneumatiky na použitie ako oči žabky. Pripravil diery v betóne a v pneumatikách, dal do dier hmoždinky, šróby a podložky a o to ľahšie sa obyvateľom na Budovateľsekj potom žabka stavala. Bolo potrebné vykopať jamy na osadenie týchto pneumatík do zeme a potom pneumatiky postupne prišróbovovávať, aby držali pevne. Osadené penumatiky zasypali spodkom do zeme a nakoniec ich nafarbili. Žabku zelenou farbou a preliezkové pneumatiky rôznymi veselými farbami.

Žabke ešte bude treba prichytiť do očí bielka a potom už bude dokonalá. 4 pneumatiky TIR ešte zostali nepoužité. Z týchto pneumatík ešte spravia hada. Dúfame, že sa k Deniske Hučkovej a Márike Takácsovej pripoja ďalší obyvatelia Budovateľskej ulice a pomôžu s prvkami pre deti. Na tomto sídlisku býva dosť rodičov s malými deťmi. Hneď po namontovaní si deti vyskúšali tieto nové detské prvky z pneumatík.

Posúďte sami, fotky sú v galérii pod článkom.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

OBNOVME PARK PRI VEČIERKE a DETSKÉ IHRISKO na sídlisku P.J. Šafárika

Občianska skupina ŠAĽA – TVOJE MESTO s OZ Petra Bošňáka a s mestom Šaľa začali upravovať park pri Večierke. V spolupráci s mestom Šaľa sme orezali suché konáre stromov, vyčistili kríky. Presvetlili park, aby bol bezpečnejší. OS ŠAĽA – TVOJE MESTO zo zadnej strany bytovky P.J. Šafárika pripevnila na hojdačky drevené sedátka, aby sa deti neporezali na kovovej konštrukcii. Obnovujeme lavičky po celom meste.

Príďte obnoviť lavičky, príďte obnoviť park. Staré dosky odšróbujeme, odpílime, pripevníme nové dosky a natreme ich. Natreme aj konštrukcie. Zmeriame veľkosť sedátok na kolotoči a spravíme sedátka aj na kolotoč.

Ak niekedy spozorujete v parku, že tam niekto obťažuje, volajte MsP č. 159


PRÍĎTE v sobotu 27.4.2013 o 9:30 do parku pri Večierke pomôcť obnoviť lavičky a park pri Večierke. Starajme sa o svoje okolie.
                                             

Róbert Andráši    
organizátor obč. skupiny ŠAĽA – TVOJE MESTO
www.salatvojemesto.eu   0917/537093

Čítať ďalej...

Obnova sídlisk, ul.Novomeského

Lavičky pri ihrisku na ul. Novomeského zvetrávajú. Tak ako všetko z dreva, ak sa oň nik nestará. Aj tieto lavičky si žiadali nový náter. Snažili sme sa do týchto aktivít zapojiť aj bezdomovcov, no žiaľ, neprišli. Bezdomovci, s ktorými sme doteraz robili, už majú prácu a ubytovanie mimo Šale. A noví sa neukázali...

Vďaka patrí Marekovi Škrabalovi, ktorý sa ku mne pridal a pomohol pri obnove týchto lavičiek.

Čítať ďalej...

Oprava pieskoviska Hralalandu pri Bille

Na obľúbenom detskom ihrisku Hralaland pri Bille si zub času vybral daň. Okraj pieskoviska začal práchnivieť a postupne sa rozpadať. Séria brigád a zlaté ruky dobrovoľníkov pracovali na tom, aby dopriali deťom "nové" pieskovisko. Správca ihriska p. Petráš musel postupne odstraňovať spráchnivelé dosky a trčiace šróby, aby si deti nebulížili pádom na trčiace šróby. Mesto Šaľa vedelo opravu zabezpečiť za cenu cca 500 Eur. Dohodli sme sa s MsÚ, že sa pokúsime nájsť sponzora na dodanie hranolov. Aj sa nám to podarilo a zdarma nám 8 ks 4-metrových hranolov dodala firma Euro-wood SK. Všetky práce sme dokázali spraviť zdarma vďaka Šaľanom. Od 23. júla p. Petráš, Pavol Glofák, Tibor Karás a Róbert Andráši natreli hranoly najprv ochranným náterom proti hmyzu a plesni, a počas ďalších dní natreli hranoly veselými svetlými farbami - oranžovou, žltou, modrou a zelenou. P. Petráš s Tiborom Karásom vykopali staré hranoly z detského ihriska a pripravili jamy na uloženie nových hranolov. Počas týchto prác bolo detské ihrisko uzavreté, aby si nikto neublížil. 27. júla sa začalo samotné umiestňovanie nových hranolov na pieskovisko. P. Petráš na konci každého hranolu odpílil približne v dĺžke 15 cm z polovice hrúbky hranolu, aby jednotlivé časti hranolov do seba zapadli ako skladačka. Hranoly preniesli na detské ihrisko Juraj Nídel s Róbertom Andrášim a p. Petrášom. Veľmi dôležité a zdĺhavé bolo napasovať hranoly, aby do seba zapadli vyrezanými časťami. Tam, kde sa hranoly spojili, p. Petráš s Pavlom Glofákom do 10 cm hrubých hranolov navŕtali dieru a zošróbovali ich spolu na všetkých spojeniach. V tento deň bolo veľmi horúco, tak ďakujeme veľmi pekne mamičkám detí z detského ihriska, ktoré priniesli dobrovoľníkom občerstvenie. Ako sa práca podarila, môžete vidieť na fotkách v galérii pod článkom a mapou. Mestský úrad dá ešte doviezť piesok, lebo pôvodné hranoly mali 9 cm, a teda navyše 2cm spôsobili, že je šmykľavka trošku vyššie, takže dosypaním piesku sa tento rozdiel vyrovnal.

 

 

Čítať ďalej...

Oprava hojdačiek na detskom ihrisku P.J. Šafárika

Dostali sme podnet od obyvateľa bytovky na P.J. Šafárika. Na všetkých hojdačkách chýbali sedadlá. Zostali len kovové konštrukcie s ostrými špicatými hranami. V podnete občan žiadal buď o opravu alebo okamžité odstránenie týchto hojdačiek. Tieto hrany už spôsobili nielen zničenie nohavíc, ale aj porezanie na stehnách. Na výzvu o pomoc s riešením tohoto podnetu sa ozval Ľudovít Zlatý. Nameral veľkosť konštrukcií, aby vedel, aké veľké sedadlá potrebuje vyrobiť. Fotku, ktorú odfotil a priamo v mobile tieto rozmery zaznačil, nájdete v galérii fotiek pod článkom. Tieto sedadlá z dreva vyrobil sám, použil vlastné nástroje, a tiež použil vlastné farby na náter. V galérii fotiek vidíte, ako postupne tieto sedadlá vyrezal, obrúsil a natrel. Namontovať na hojdačky prišli traja dobrovoľníci: Ľudovít Zlatý, Marek Škrabala a Róbert Andráši. Pri tejto montáži sme zistili, ako veľa pracovných nástrojov občianskej skupine Šaľa - Tvoje mesto ešte chýba, aby sa nám ľahšie pracovalo. Ľudovít Zlatý venoval zopár nástrojov občianskej skupine Šaľa - Tvoje mesto ihneď po dokončení tejto montáže. Darované nástroje vidíte vo fotogalérii nižšie.

Čítať ďalej...

Obnovených 5 lavičiek pri detskom ihrisku Narcisova

Peťo Štrbo odfotil na Narcisovej ulici päť úplne zničených lavičiek. Mamičky, babičky nemali kde sedieť, keď chodili na detské ihrisku s deťmi. Tieto lavičky sa nachádzajú za bytovkou, ktorej domovníkom je p. Horváth. Myšlienka opravy lavičiek na detskom ihrisku p. Horvátha veľmi nadchla. Dohodli sme sa, že občianska skupina Šaľa - Tvoje mesto dodá nové dosky, farby, šróby a p. Horváth už samotné práce urobí spolu s ďalšími obyvateľmi bytovky. Na konštrukciách z lavičiek boli ešte staré šróby, tie museli obyvatelia bytoviek odpíliť. Dosky napílili na potrebnú veľkosť, natreli ochranným náterom, farbou a pripevnili ku konštrukciám. Behom pár dní boli lavičky hotové. Teraz by sa obyvatelia okolitých bytoviek radi pustili do samotného detského ihriska, aby sa ich deti mali kde hrať. Momentálne pieskovisko navštevujú viac psy ako deti. Hojdačky sú úplne zničené. p. Horváth má už premyslené, ako hojdačky znova obnoviť.

Čítať ďalej...

Oprava poškodeného oplotenia a detských prvkov na detskom ihrisku Hralaland na Vlčanskej ulici.

Rodičia detí na Vlčanskej ulici nás zavolali, lebo toto detské ihrisko sa začalo ničiť po tom, ako mládež spravila 2 diery v plote a cez ne pravidelne večer chodili na toto detské ihrisko. Vďaka týmto dieram sa na detské ihrisko dostali aj psy a mačky a pieskovisko sa stalo nehygienickým. Oplotenie je zapletané, takže stačilo im do oplotenia pár krát kopnúť a rozpletie sa, vzniknú a zväčšia sa diery. Tesne predtým, ako sme sa týmto detským ihriskom začali zaoberať dalo mesto Šaľa opraviť prvky pre deti na tomto detskom ihrisku na Vlčanskej ulici. Opravili aj lanovku, ktorú vidíte na fotke v galérii. Veľmi sa z nej deti tešili. Opravili aj ďalšie poškodené prvky na detskom ihrisku vrátane dvoch chýbajúcich dosiek na lavičkách. Cena opravy bola 1 200 Eur. Veľmi za to mestu ďakujeme, no behom dvoch týždňov bolo vidno, že sa detské ihrisko naďalej ničilo. Guma na lanovke kde sa deti držia sa zase začala trhať, lebo sa na lanovke hrali deti staršie ako je povolené. Z toho istého dôvodu začali povolovať aj šróby na lanovke, ktoré ju vlastne držia. Preto sme sa rozhodli zabrániť ďaľšiemu poškodzovaniu tejto gumy. p. Ižák zahrial túto gumu, aby sa úplne privarila na tyč. Tým pádom sa už táto ochranná guma nedá odtŕhať a deťom nehrozí zranenie. Firma natrela na lavičkách v areáli detského ihriska len tie dosky, ktoré tam namontovali ako nové. My sme natreli komplet lavičky aj staré dosky, aby boli lavičky obnovené. Natreli sme aj preliezku svetlými farbami.  A nakoniec sme sa pustili do opravy samotného oplotenia. Rozkopané oplotenie sme rozplietli a novými zakúpenými drôtmi sme toto oplotenie nanovo zviazali. Na oprave oplotenia detského ihriska a na natretí lavičiek a detských prvkov sa zúčastnili: Maroš Zaťko, Viktor Bednárovič a Róbert Andráši. Dotiahli aj šróby na lanovke. Dohodli sme sa na sídlisku s jednou rodinou, že budú doťahovať šróby na lanovke, aby sa táto lanovka nezničila a žiadne dieťa si neublížilo. V súčastnosti toto detské ihrisko nemá plateného správcu mestom Šaľa, tak je viac ohrozené ako detské ihriská, ktoré mestom plateného správcu majú.

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Facebook Login