Menu
RSS

Septembrové brigády na dopravnom ihrisku

Hoci je dopravné ihrisko v rukách súkromného vlastníka, dobrovoľníkom zo Šale záleží na tom, ako tento areál vyzerá. Ihrisko je dennodenne otvorené pre naše deti a upratanie areálu je to najmenej, čo my, ako rodičia môžeme spraviť.

V pondelok jedenásti brigádnici začali strihať konáre, čistiť chodníky, okraje ciest, vyzbierali odpadky a natreli stojan na bicykle. Mesto Šaľa zabezpečilo odvoz konárov a poskytlo dve čistiace autá, ktoré pozametali cestičky dopravného ihriska. Pán Novotný zvaril stojan na bicykle. V utorok sa doobedňajšej brigády zúčastnili štyria brigádnici a pokračovali čistením chodníkov a obrubníkov.

Dnes, v stredu 30. 09. 2015 sa na dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa zúčastnili Jozef Hučko, Jana Zlatá a Lenka Krajčíková. Odkrývanie chodníkov nemá konca, no pokročili sme až ku "kruhovému objazdu". Zemina z chodníkov a vytrhaná burina teraz čakajú na kopách, bude ich treba naložiť do vriec. Trávu pri chodníkoch sme pohrabali, opadané listy naložili do vriec. Nánosy zotletého lístia a burinu sme odstraňovali motykami. Dnes odokryté chodníky sme pozametali a čakajú na malých chodcov, aby sa po nich po dlhej dobe, znova prešli. Deti asi ani netušili, že tam nejaké chodníky sú. Správca ihriska pán Pelec zatiaľ ostrihal kríky pod dozorom našich chlapcov.

Všetkým, čo na "našom" dopravnom ihrisku priložili ruku dielu, chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať.

Zajtra, ak nebude pršať, pokračujeme čistením ďalších chodníkov. Pridáte sa? Začíname o 9:00.


Jana Zlatá

Čítať ďalej...

Obnova sídliska P.J. Šafárika - deň druhý - lavičky

Na sídlisku P. J. Šafárika za bytovkou pri ihriskách neboli žiadne lavičky. Nemali si kam sadnúť či už mamičky, alebo dôchodcovia. Gabika Lacková požiadala mesto, aby lavičky ktoré budú vyberať zo zeme pri rekonštrukcii parku novorodencov nevyhodili, aby ich tam nechali v parku a Gabika vybaví prenesenie lavičiek na miesta, kde sú lavičky potrebné. Do parku novorodencov dalo mesto lavičky nové a 3 konštrukcie lavičiek boli prenesené na sídlisko P. J. Šafárika za bytovku k ihriskám.

Začiatkom júla sme sa znova stretli o 9:00 na sídlisku P. J. Šafárika a tentokrát sme osádzali konštrukcie lavičiek k ihriskám na P. J. Šafárika. Ani tentokrát by to bez firiem, podnikateľov nešlo. Ďakujeme firme IWON - železiarstvu vo Veči, Ivovi Holásekovi za zapožičanie malého bágrika, ktorý vykopal diery do zeme a premiestnil tam konštrukcie. Premiestnil aj koštrukciu lavičky, ktorá bola pri bytovke na ulici Boženy Němcovej. 2 konštrukcie lavičiek sme umiestnili k ihriskám napravo bytovky a 2 konštrukcie lavičiek sme umiestnili k ihriskám na ľavej strane bytovky.

V tento deň začala maľovať Andrejka Benkovičová s ďalšími dievčatami hry pre deti na ihrisko a tiež aj čiary pre mládež. Keďže sa ale blížila búrka, tak sa v maľovaní nepokračovalo v ten deň. Klaudia Jonisová s Betty Betty a ďalšími susedami z bytovky pokračovala v natieraní kolotoča, kým počasie dovolilo. A chlapi - Marek Benkovič, Jožo Novák z M.R. Štefánika a ďalší, ktorým neviem všetkým priezviská dávali jednotlivé konštrukcie lavičiek do vykopaných jám, vyrovnávali ich a zahrabávali. Ivo Holásek aj zo svojím tímom potom išiel ešte do škôlky na Družstevnej ulici a aj tam vykopal jamy a pomohol umiestniť konštrukcie prvkov pre deti. Ďakujeme všetkým.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Príklady priťahujú...

OZ Petra Bošňáka a OZ Šaľa - Tvoje mesto koncom februára tohto roku vyzvali obyvateľov na sídlisku Kráľovská a Novomeského, aby sa zapojili do úpravy okolia svojich obytných domov. Výzvu prijali Kráľovská 2 a 4, s ktorými sme vyčistili priestor pod schodišťom pri zadnom vchode a ostrihali sme stromy a kríky na parkovisku Mexico plac pri oplotení, pričom sme vyzbierali aj veľké množstvo odpadu. Potešilo nás, že obyvatelia Kráľovskej 4 túto výzvu poňali ako podnet na ďalšie vylepšovanie. Upravili terén pred hlavným vchodom, svojpomocne osadili stojan na bicykle, zasadili kvety do betónového kvetináča, ktorý už roky zíval prázdnotou... Pribudla aj nová lavička a dotvorila tak príjemný prvý dojem.

Druhým obytným domom, ktorý sa chopil iniciatívy bol obytný dom na ul. Novomeského 9 pri cintoríne.Tu sme zaznamenali najväčší počet domácich dobrovoľníkov, ktorí s našou pomocou, ako aj s prispením nášho dobrovoľníka stolárskeho majstra J. Polláka urobili veľký kus práce. Ostrihaním a preriedením kríkov a stromov sme eliminovali nebezpečný úsek, kde dochádzalo v minulosti k prepadnutiam okoloidúcich chodcov. Odvoz veľkého množstva konárov promptne zabezpečil MsÚ, za čo im patrí vďaka. Táto akcia je dôkazom toho, že mnohí ľudia nie sú ľahostajní k svojmu okoliu a radi pomôžu, keď vidia príležitosť, že sa majú ku komu pripojiť.

Radi by sme touto cestou pripomenuli, že každý môže byť dobrovoľníkom a nemusí dokonca prísť ani na organizovanú brigádu. Príkladmi dobrovoľníctva v bežnom živote, ktoré si ani neuvedomujeme, je napr. viesť svoje deti a vnúčatá k láske k prírode a k ochrane životného prostredia, čo v praxi znamená neodhadzovať odpadky, separovať odpad, poliať kvety alebo stromčeky na verejnom priestranstve, telefonicky upozorniť políciiu /bezplatné čísla 158 a 159/ na poškodzovanie spoločného majetku, namaľovať ošarpané detské prvky vo svojom okolí a pod.

Dobrovoľníci sú aj všetci tí, ktorí bývajú v rodinných domoch resp. činžiakoch a vzorne sa starajú o okolie svojich príbytkov, vysádzajú a ošetrujú zeleň, zametajú chodníky a pod., pretože sa starajú o mestský t.j. spoločný majetok. Ako príklad uvádzam vzorne udržiavaný parčík s kvitnúcimi kvetinovými záhonmi pri artézskej studni na Hviezdoslavovej ul., o ktorý sa stará náš dobrovoľník Jožko Novák.

Taktiež súkromné firmy a inštitúcie v našom meste, ktoré venujú starostlivosť svojmu okoliu sú vlastne dobrovoľníci, lebo prispievajú k tomu, že všetci žijeme v krajšom meste. Verím, že oni, podobne ako my, majú pritom výborný pocit z dobre vykonanej práce a radosť z pekného prostredia, v ktorom žijú.

Do budúcna je víziou našich občianskych združení byť nápomocní mestu pri skrášľovaní verejných priestranstiev ako sú okolie Pošty, železničnej stanice, cintorína, nákupných centier, športovísk, škôl a verejných inštitúcií, pretože sú vizitkou mesta a miestom prvého kontaktu pre návštevníkov Šale.

Z uvedených príkladov vyplýva záver, že len keď sa do zveľaďovania Šale pustíme spoločne a s nadšením pre uvedenú vec, môžeme dosiahnuť želateľný výsledok a žiť v krajšom a bezpečnejšom meste.

V Šali, 2.7.2014                                                     

Gabriela L a c k o v á, v.r.
predsedníčka  OZ Petra Bošňáka

Čítať ďalej...

Nevadil nám ani dážď - ÚPRAVA ZÁHONU PRI ARTÉZSKEJ STUDNI NA NÁM. SV. TROJICE

Posledný týždeň v apríli sme upravovali záhon pri artézskej studni na Nám. Sv. Trojice. Tentokrát nám aj trochu popŕchalo, ale na trhanie buriny to bolo vhodné počasie. Zúčastnili sme sa šiesti. Eva Teplická, realizátorka záhonu spolu so svojou sestrou a jej synom, Gabriela Lacková a Anička Obúlaná - členky OZ Petra Bošňáka.

Naplnili sme štyri vrecia burinou. Rozmnožuje sa tam hlavne pupenec. Ďakujeme Silvii Novákovej a Jožovi Novákovi za koláč, ktorý nám priniesli na konci brigády. Potešil a chutil. Tieto brigády pri artézskej studni na Nám. SV. Trojice plánujeme cca každý druhý týždeň. Teraz keď píšem tento článok, tak už viem, že sme mali v tomto záhone brigádu aj v polovici mája, aj na konci mája.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Osadenie konštrukcií na lavičky v parku pri CVČ

Gabika Lacková z OZ Petra Bošňáka spolu s Gabikou Braníkovou z MsÚ zabezpečili prevoz dvoch konštukcií lavičiek do parku pri CVČ. Tieto konštrukcie boli v sade Novorodencov, keďže ale celý park Novorodencov je zaradený do projektu  obnovy, ktorý sa už začal realizovať, tak v sade Novorodencov budú nové lavičky a tie pôvodné boli určené na vyradenie.

10. mája 2014 tieto konštrukcie osadili v parku pri CVČ Jožo Novák a Jožo Špenár. Tiež rozhádzali aj ďalšiu fúru zeminy, ktorú zabezpečil Jožo Novák. Zeminu vyrovnali, aby park bol čo najrovnejší, nech neohrozujú deti rôzne jamy a nerovnosti.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Obnova parku pri CVČ spolu s deťmi a mládežou

Samotná obnova parkov a sídlisk by nemala význam, ak by sme ich obnovili a niekto ďalší by to zničil. Preto treba stále viesť deti a mládež k tomu, aby si vážili to, čo je okolo nich. A to dosiahneme hlavne tým, že sa spolupodieľajú na obnove týchto parkov.

8. mája 2014 bol ďalší z dní, keď sa pracovalo v parku pri CVČ. Tentokrát sme sa venovali hlavne zeleni - sadeniu kvetov a kríkov. Z detí sa dnes zúčastnili brigády Pavka, Lenka, Klaudi, Mirko. Ďakujeme Evke Janekovej, že ich priviedla. Jožo Novák a Jožo Špenár v tento deň priviezli do  parku veľké pne na sedenie, aby bolo zase viac miesta na oddych v parku pri CVČ a čajovni. Jeden z pňov umiestnili Jožo Novák s Jožom Špenárom do prostriedku kvetinového záhonu ako dekoráciu. Už túto nedeľu, 18. mája bude na tomto mieste prvá kultúrna akcia usporiadaná Čajovňou na konci vesmíru.

Veríme, že keď bude park hotový, Centrum voľného času ho bude často využívať pre deti, ktoré chodia na krúžky a do letných denných táborov. Príďte sa pozrieť osobne ako to tam teraz vyzerá. Máte chuť skrášliť si aj okolie vášho domu? Ozvite sa nám.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Údržba stromov v parku pri CVČ

Chceme aby sa park pri CVČ využíval čo najskôr na kultúrne podujatia, najbližší koncert v parku má byť v nedeľu 18. 05. 2014, preto Gabika Lacková a Jožo Novák požiadali mesto o uvoľnenie pracovníka firmy VOMA Žilina na údržbu stromov v parku.

Pomocou motorovej píly a plošiny orezali stromy tak, aby to prospelo aj stromom, aj parku. Zrezané konáre sme potom pílili a strihali na menšie časti, aby sme ich vedel naložiť do auta. Naložili sme 2 plné dodávky.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Obnova parku pred SD vo Veči

Projekt obnovy Pribinovho parku pred Spoločenským domom vo Veči, je tento rok jeden z troch návrhov, ktorý sme prihlásili do nadácie Pontis, do projektu Naše mesto.

Do projektu sme sa prihlásili spolu s Mestským úradom Šaľa. Mesto Šaľa zabezpečí lavičky, dosky, objednané sú už u Juraja Polláka. Dňa 29. 04. 2014 sme začali s čistením betónov v parku. Na betónových podstavcoch sa nachádzali zbytky starého náteru a tiež mach a iné nečistoty. Po vyčistení sme betóny, polkruhové podstavce pod lavičky začali natierať bielou farbou. Za farbu Weber ďakujeme firme Stavmat-In.

Na obnove parku sa zúčastnili občianske združenia: OZ Šaľa - Tvoje mesto, OZ Petra Bošňáka a OZ Večania spolu so ZŠ Bernolákova. Z deviateho ročníka nám prišlo pomôcť 15 žiakov. Ďakujeme pani riaditeľke a učiteľom, že žiakov uvoľnili na 5-tu a 6-tu vyučovaciu hodinu na tento projekt. Podarilo sa nám zamaľovať 5 polkruhových betónových podstavcov pod lavičky. Budúci týždeň oslovíme ZŠ Hollého a spolu zo žiakmi ZŠ Hollého by sme chceli dokončiť natretie betónov.

Juraj Pollák prišiel vyskúšať ako pasujú dosky, ktoré pripravuje na sedenie v tomto parku. Boli trochu širšie, rozmery ešte upraví. Gabika Lacková, Janka Zlatá a Peter Andráši sa zamerali hlavne na zeleň. Suché stromy a kríky sme odstránili. Zdravé stromy a kríky sme ostrihali, aby boli odľahčené a vytvarované. Tento park bol veľmi zanedbaný, museli sme vypíliť až štyri vyschnuté stromy, ostrihali sme spodné konáre tují, aby sa pod nimi nezachytávali smeti. Okoloidúci Jožko Novák nás prišiel morálne podporiť, no po chvíli sa chytil roboty a orezal konáre agátu, ktoré boli nízko nad chodníkom na Komenského ulici a tiež zostrihal rozbujnenú bazu na šikovné kríky.

Zo stromu priamo pred SD Veča sme zrezali za pomoci Mareka Molnára niekoľko vetiev, ktoré bránili vo výhľade na sochu, ktorá je osadená pod stromom. Teraz je to o niečo lepšie, ale aj tak je socha nešťastne umiestnená a zanedbaná. Na ďalšej brigáde by sme chceli natrieť aj jej podstavec, ktorý bol pôvodne biely, no farba je už zošúchaná.

Celkový dojem z parku pred SD Veča veľmi kazí drevená búda, ktorá v minulosti fungovala ako obchod, no teraz už niekoľko rokov len chátra. Do budúcnosti by bolo vhodné, žiadať jej odstránenie.

Ďakujeme Janke a Lalimu Zlatým za keksíky Mila. Tieto keksíky dostal každý jeden účastník obnovy parku. Spravili radosť ako žiakom, tak aj dospelým účastníkov obnovy parku. Ďakujeme Ivanovi Kováčovi za pristavenie vlečky na odpílené konáre, uschnuté kríky. Ďakujeme železiarstvu Iwon za zľavu na náradie, ktoré sme zakúpili u nich na úpravu tohoto parku.

Na brigáde sa zúčastnili: Anna Šoltísova, Margita Jarošová, Margita Vadkertiová, Magdaléna Jarošová, Eva Sovíková, Magdaléna Lindáková, Terézia Feketeová, Marek Molnár, Róbert Andráši, Peter Andráši, Jana Zlatá, Gabika Lacková, Jožko Novák a žiaci 9. triedy zo ZŠ Bernolákova.

Budúci týždeň pokračujeme. Budúci týždeň sa aj dozvieme ako sumou podporí nadácia Pontis nákup zelene do parku pre SD Veča.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Obnova parku pri CVČ

18. 05. 2014 je v rámci kultúrneho programu naplánovaný Festival v parku pri CVČ - Capre zo Šaly, indická tanečnica, vegánske hody... Park ale stále ešte nie je dokončený.

Včera 2. mája 2014 bola prevezená spraš z detského ihriska Fraňa Kráľa do areálu parku pri CVČ. Stále v tomto parku je nerovná pôda, treba ju vyrovnať. S Jožom Novákom sme túto spraš rozhádzali po parku a postupne budeme povrch vyrovnávať. Táto spraš nebola vôbec vhodná, lebo tam bolo viac piesku ako zeme, ale poobede už doviezli kvalitnejšiu zem, kde už bolo viac zeme ako piesku. Budeme musieť vyriešiť aj väčší otvor medzi kríkmi na vstup a výstup vozidla do tohoto parku, lebo je potrebné opraviť verejné osvetlenie v parku.

V rámci projektu Komprax boli v tomto parku vysadené aj kríky. Tie boli teraz úplne zarastené burinou. S Gabikou Lackovou sme vytrhali burinu okolo kríkov a ohradili sme kríky od buriny kameňmi. V pondelok 16:00 prinesie Viktória Seresová trávu, ktorú budeme sadiť. Tráva je z projektu Komprax, ktorý Viktória napísala a získala financie na zeleň. Takže najbližšia brigáda v tomto parku pri CVČ bude 5. mája o 16:00. Prídete pomôcť?

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Úprava parku pred budovou Realexpo - pokračovanie

V pondelok 10. 03. 2014 od 14:00 sme pokračovali v úprave parku pred budovou Realexpo. Teraz sme sa zamerali hlavne na stromy. Strihali sme konáre, ktoré viseli až po zem, konáre, ktoré vyčnievali až do chodníka. Prerieďovali sme miesta, ktoré slúžili bezdomovcom ako skrýše. Slúžili rôznym ľuďom na odloženie ukradnutých vecí.

Jožo Novák s Gabikou Lackovou ostrihali stromy a preriedili konáre, že teraz už tam nie je možné sa skryť. Ja som sa zameral hlavne na vyčistenie toho neporiadku pod každým jedným stromom. Medzi ukradnutými vecami sme našli aj peňaženku, bankomatovú kartu a rôzne iné doklady, patriace dvom rôznym ľuďom. Odovzdali sme to na Mestskej polícii, ohlásili na facebooku a obaja majitelia sa už cez facebook ozvali a jedna si už doklady vyzdvihla, na MsP potvrdila, že bola okradnutá. Našli sme pod stromami, ktoré neboli udržiavané aj injekčné striekačky.

Ďakujeme firme Realexpo, baru Pohotovosť a baru Waikiki za občerstvenie. V stredu 12. 03. 2014 od 14:00 pokračujeme, tentokrát už aj s obyvateľmi susedných bytoviek. V stredu chceme očistiť a vyrovnať chodník vytvorený z betónových kociek, aby boli už chodníky rovné a nie plné výmoľov, prepadlín, kde sa udržujú mláky a plné hrboľov o ktoré ľudia zakopávajú.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Facebook Login