Menu
RSS

Obnova sídliska P.J. Šafárika - deň štvrtý

Obnova sídliska P. J. Šafárika - deň štvrtý  – MONTÁŽ DOSIEK NA LAVIČKY A OSADENIE SEDÁTOK NA KOLOTOČ A HOJDAČKY

Koncom júla 2014 sa stretli obyvatelia sídliska P. J. Šafárika na ďalšej brigáde. Sponzorsky darované dosky od Peťa Andrášiho, firmy SUPRAVIS  Slovakia s.r.o. začali natierať  hnedou lazúrou. Súčasne natierali ešte ďalšie kovové prvky na ihrisku – preliezky, hojdačky a tyče na nohejbalovú sieťku. 

Gabika Lacková bola v kovošrote a našla tam malé detské kresielko, odkúpila ho za 1 Euro. Kresielko sme vymaľovali a priviazali reťazou k stromu. Malé deti sa z kresielka veľmi tešia.Andrea Benkovičová v tento deň namaľovala na ihrisku čiary na basketbal a namaľovala pod kôš aj znak NBA basketbalovej ligy.

Natreté a vyschnuté dosky sme potom montovali na lavičky. Stolár Juraj Pollák priniesol presne vymerané sedátka na kolotoč a hojdačky. Tieto sme tiež natreli a potom namontovali na jednotlivé prvky. Aj v tento deň sme sa pustili do údržby zelene pri plote a orezávali sme konáre, ktoré viseli až po zem. Po práci sme si objednali pizzu a spravili sme si na sídlisku malý piknik.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Život je o radosti

Šalianske slávnosti 2014 sa vydarili! Prialo im počasie, hojná účasť návštevníkov aj bohatý a dobre zostavený kultúrny program. Na vynovenej CMZ-ke sa stretávali Šaľania aj hostia z okolia. Pri ochutnávke vín na nádvorí kaštieľa sa viedli zaujímavé rozhovory a utužovali sa medziľudské vzťahy. Pevne verím tomu, že sa tam zrodili aj nové nápady, ako ešte viac zatraktívniť naše mestečko... V domčeku ľudového bývania zaujala prezentácia ručných prác - maľovanie na hodváb a drôtikovanie. Našich hostí z Lehoty zaujala výstava fotografií v galérii Focesa.

Medzi vrcholy podujatia patril piatkový koncert, na ktorom dominovali nestarnúce skladby Elánu, ktoré „priviedli do varu“ zaplnený amfiteáter.

„Chybičkou krásy“ tejto významnej udalosti bola sporadicky striekajúca fontána, ktorá by v prípade nepretržitého chodu blahodarne osviežovala okolostojacich a potešila čakajúce deti, lebo vysoké teploty na to boli priam ideálne. Fontána je centrálnym architektonickým prvkom CMZ-ky a jej farebné osvetlenie počas večerných koncertov by určite zaujalo nejedného návštevníka...

Do budúcnosti by podujatiu prospelo aj uvedenie informácií o historických budovách /kaštieľ, maďarská škola, kostol/ na nástenke pri galérii Focesa, kde by sa Šaľania aj návštevníci dozvedeli viac o histórii nášho mesta. Informácie o projekte CMZ-ky, ako aj fotografie z jeho realizácie by túto nástenku mohli vhodne dopĺňať.

Pri artézskej studni v blízkosti kostola bola umiestnená nová drevená informačná tabuľa s vysvetlením popisu zasadených trvaliek a tráv, ktoré tvoria netradičný štrkový záhon, o ktorý sa starajú naši dobrovoľníci pod odborným vedením krajinnej architektky Evy Teplickej. Za jej vyhotovenie ďakujeme dobrovoľníkom - stolárovi J. Pollákovi, K. Liptaiovej a A. Pásztorovej.

Pri pohľade na veľký počet návštevníkov, prechádzajúcich sa po chodníkoch v okolí kostola, kaštieľa a amfitátra moje srdce dobrovoľníka zaplesalo. Vidieť šťastných ľudí, dokonca celé rodiny, ako sa na seba usmievajú, užívajú si chvíle pohody a zábavy - to je ten pravý pocit radosti.

A o tom by náš život mal byť...


V Šali, 1.7.2014                                                                         

Gabriela L a c k o v á
predsedníčka OZ Petra Bošňáka

Čítať ďalej...

Príklady priťahujú...

OZ Petra Bošňáka a OZ Šaľa - Tvoje mesto koncom februára tohto roku vyzvali obyvateľov na sídlisku Kráľovská a Novomeského, aby sa zapojili do úpravy okolia svojich obytných domov. Výzvu prijali Kráľovská 2 a 4, s ktorými sme vyčistili priestor pod schodišťom pri zadnom vchode a ostrihali sme stromy a kríky na parkovisku Mexico plac pri oplotení, pričom sme vyzbierali aj veľké množstvo odpadu. Potešilo nás, že obyvatelia Kráľovskej 4 túto výzvu poňali ako podnet na ďalšie vylepšovanie. Upravili terén pred hlavným vchodom, svojpomocne osadili stojan na bicykle, zasadili kvety do betónového kvetináča, ktorý už roky zíval prázdnotou... Pribudla aj nová lavička a dotvorila tak príjemný prvý dojem.

Druhým obytným domom, ktorý sa chopil iniciatívy bol obytný dom na ul. Novomeského 9 pri cintoríne.Tu sme zaznamenali najväčší počet domácich dobrovoľníkov, ktorí s našou pomocou, ako aj s prispením nášho dobrovoľníka stolárskeho majstra J. Polláka urobili veľký kus práce. Ostrihaním a preriedením kríkov a stromov sme eliminovali nebezpečný úsek, kde dochádzalo v minulosti k prepadnutiam okoloidúcich chodcov. Odvoz veľkého množstva konárov promptne zabezpečil MsÚ, za čo im patrí vďaka. Táto akcia je dôkazom toho, že mnohí ľudia nie sú ľahostajní k svojmu okoliu a radi pomôžu, keď vidia príležitosť, že sa majú ku komu pripojiť.

Radi by sme touto cestou pripomenuli, že každý môže byť dobrovoľníkom a nemusí dokonca prísť ani na organizovanú brigádu. Príkladmi dobrovoľníctva v bežnom živote, ktoré si ani neuvedomujeme, je napr. viesť svoje deti a vnúčatá k láske k prírode a k ochrane životného prostredia, čo v praxi znamená neodhadzovať odpadky, separovať odpad, poliať kvety alebo stromčeky na verejnom priestranstve, telefonicky upozorniť políciiu /bezplatné čísla 158 a 159/ na poškodzovanie spoločného majetku, namaľovať ošarpané detské prvky vo svojom okolí a pod.

Dobrovoľníci sú aj všetci tí, ktorí bývajú v rodinných domoch resp. činžiakoch a vzorne sa starajú o okolie svojich príbytkov, vysádzajú a ošetrujú zeleň, zametajú chodníky a pod., pretože sa starajú o mestský t.j. spoločný majetok. Ako príklad uvádzam vzorne udržiavaný parčík s kvitnúcimi kvetinovými záhonmi pri artézskej studni na Hviezdoslavovej ul., o ktorý sa stará náš dobrovoľník Jožko Novák.

Taktiež súkromné firmy a inštitúcie v našom meste, ktoré venujú starostlivosť svojmu okoliu sú vlastne dobrovoľníci, lebo prispievajú k tomu, že všetci žijeme v krajšom meste. Verím, že oni, podobne ako my, majú pritom výborný pocit z dobre vykonanej práce a radosť z pekného prostredia, v ktorom žijú.

Do budúcna je víziou našich občianskych združení byť nápomocní mestu pri skrášľovaní verejných priestranstiev ako sú okolie Pošty, železničnej stanice, cintorína, nákupných centier, športovísk, škôl a verejných inštitúcií, pretože sú vizitkou mesta a miestom prvého kontaktu pre návštevníkov Šale.

Z uvedených príkladov vyplýva záver, že len keď sa do zveľaďovania Šale pustíme spoločne a s nadšením pre uvedenú vec, môžeme dosiahnuť želateľný výsledok a žiť v krajšom a bezpečnejšom meste.

V Šali, 2.7.2014                                                     

Gabriela L a c k o v á, v.r.
predsedníčka  OZ Petra Bošňáka

Čítať ďalej...

Obnova parku pred Spoločenským domom Veča

Ďalšej úpravy parku 8. mája 2014 sa zúčastnili členovia OZ VEČANIA: Marek Molnár, Anna Šoltísova, Margita Jarošová, Margita Vadkertiová, Magdaléna Jarošová, Eva Sovíková, Magdaléna Lindáková a Terézia Feketeová. Natreli zábradlie pred Spoločenským domom Veča ako aj samotnú betónovú plochu bielou a žltou farbou. Vysadili kvety pri soche v parku a namaľovali na betónovú plochu každej jednej lavičky erb mestskej časti Veča.

OZ VEČANIA ďakujú za realizáciu obnovy parku vo Veči: Mesto Šaľa dalo z rozpočtu na výrobu dosiek a osadenie 1 980 €. Ďakujú členom ŠAĽA - TVOJE MESTO spolu s OZ PETRA BOŠŇÁKA a stolárovi Jurajovi Pollákovi, žiakom a učiteľom zo ZŠ Bernolákova a ZŠ Hollého za skrášlenie nášho parku vo Veči. Nemalou mierou prispelo aj samotné OZ VEČANIA pod vedením Mareka Molnára. Marek Molnár: "Na svoj vek sú veľmi šikovné, som rád, že ich združenie má, vo všetkom radi pomôžu, kiežby sa aj mladí pridali do združenia a pomáhali mestskej časti Veča na skrášlení prostredia. Budeme radi aj keď mladí ľudia sa k nám pridajú. Ďakujem členkám združenia za ich výkon práce a ochotu."  Na fotkách vidíte aj predsedu združenia Mareka Molnára pri práci.

Ďakujeme Gabike Braníkovej z MsÚ, ktorá nemalou mierou prispela k tomu, že park nadobúda novú podobu. Lavičky sú hotové a teraz budeme potrebovať rady Gabiky Braníkovej pri obnove zelene. Pri voľbe aké kríky zvoliť, aby sme oddelili cestu 1/75 od samotného parku, aby zamedzili hluku a prachu od cesty 1. triedy smerom do parku.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Obnova lavičiek na ZŠ Hollého


Na základnú školu ZŠ J. Hollého sme dodali 57 dosiek na lavičky v areáli školy. Dosky sú od firmy Supravis Slovakia, s.r.o., od Petra Andrášhiho. Dosky ohobľoval Juraj Pollák, aby nemali ostré hrany. Už tento týždeň sa začne s montážou prvých dosiek v areáli školy a potom budú postupne brigády, počas ktorých bude 19 lavičiek obnovených a znova sa bude dať v areáli sedieť. Základná škola J. Hollého už objednala aj nové oplotenie, ktoré tiež bude v najbližšom čase namontované.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Úprava zelene pri pošte - osadenie rebríkov

Každý rok oslovujeme vedenie pošty s prosbou o pokosenie zelene v okolí budovy pošty. Vždy po oslovení to dá vedenie pošty pokosiť. Aj teraz je tam už znova vysoká tráva. Po vzájomnej komunikácii sme sa dohodli, že okolie pošty môžeme skrášliť tak, aby sa postupne stala dominantou okolia pošty zeleň a nie koše ako je tomu teraz.

Gabika Lacková zasadila pred vchodom do pošty popínavé rastliny Clematis. Vypestovala ich vo svojej záhradke a darovala takto nám všetkým na verejné priestranstvo. Popínavá rastlina potrebuje podperu, niečo kde môže ukázať svoju krásu. Juraj Pollák vyhotovil z odpadových kolíkov podperné rebríčky. Aby drevo nezhnilo v zemi, tak zospodu dal kovovú tyč, ktorú sme zapichli do zeme, tiež z odpadu. Samotné osadenie rebríčkov robili Juraj Pollák spolu s Katkou Liptaiovou a Gabikou Lackovou.

Veľmi rád aj v budúcnosti vyhotoví Juraj Pollák podobné rebríky, keď mu prinesieme staré drevené kolíky. Juraja Poláka baví práca s drevom a môže vyhotoviť rôzne veci z dreva na sídliská alebo do parkov. Ponúkol sa aj, že zdarma vyhotoví umelecké dielo na prázdny podstavec na CMZke. Na to však potrebujeme ešte súhlas mesta.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Obnova lavičiek v parku pred SD Veča so ZŠ Hollého

V stredu 07. 05. 2014 sme natierali bielou farbou posledné 4 nenatreté polkruhové betóny - podstavce pod lavičky. Prišlo nám pomôcť 17 žiakov zo ZŠ Hollého pod vedením riaditeľa Mgr. Jána Minára.

Ako poďakovanie sme všetkým účastníkom rozdali Mila napolitánky. Ďakujeme za ne Janke a Lalimu Zlatým. Ešte v ten deň namontoval Juraj Pollák na všetky polkruhové betóny dosky na sedenie. Dosky na lavičky zakúpilo mesto ŠAĽA. Ďakujeme. Ďakujeme firme STAVMAT - IN za akrylovu farbu WEBER. Všetok ostatný materiál a náradie zabezpečilo OZ ŠAĽA - TVOJE MESTO. Ďakujeme železiarstvu IWON za zľavu na brúsne kefy, metly, štetce, nádoby na farbu, rukavice, nožnice na zeleň. Ďakujeme OZ Večania, Marekovi Molnárovi za pomoc s uskladnením náradia a materiálu. Spodok betónov treba ešte pretrieť farbou, pekne zarovnať. Toto plánuje dokončiť OZ Večania.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Obnova parku pred SD vo Veči

Projekt obnovy Pribinovho parku pred Spoločenským domom vo Veči, je tento rok jeden z troch návrhov, ktorý sme prihlásili do nadácie Pontis, do projektu Naše mesto.

Do projektu sme sa prihlásili spolu s Mestským úradom Šaľa. Mesto Šaľa zabezpečí lavičky, dosky, objednané sú už u Juraja Polláka. Dňa 29. 04. 2014 sme začali s čistením betónov v parku. Na betónových podstavcoch sa nachádzali zbytky starého náteru a tiež mach a iné nečistoty. Po vyčistení sme betóny, polkruhové podstavce pod lavičky začali natierať bielou farbou. Za farbu Weber ďakujeme firme Stavmat-In.

Na obnove parku sa zúčastnili občianske združenia: OZ Šaľa - Tvoje mesto, OZ Petra Bošňáka a OZ Večania spolu so ZŠ Bernolákova. Z deviateho ročníka nám prišlo pomôcť 15 žiakov. Ďakujeme pani riaditeľke a učiteľom, že žiakov uvoľnili na 5-tu a 6-tu vyučovaciu hodinu na tento projekt. Podarilo sa nám zamaľovať 5 polkruhových betónových podstavcov pod lavičky. Budúci týždeň oslovíme ZŠ Hollého a spolu zo žiakmi ZŠ Hollého by sme chceli dokončiť natretie betónov.

Juraj Pollák prišiel vyskúšať ako pasujú dosky, ktoré pripravuje na sedenie v tomto parku. Boli trochu širšie, rozmery ešte upraví. Gabika Lacková, Janka Zlatá a Peter Andráši sa zamerali hlavne na zeleň. Suché stromy a kríky sme odstránili. Zdravé stromy a kríky sme ostrihali, aby boli odľahčené a vytvarované. Tento park bol veľmi zanedbaný, museli sme vypíliť až štyri vyschnuté stromy, ostrihali sme spodné konáre tují, aby sa pod nimi nezachytávali smeti. Okoloidúci Jožko Novák nás prišiel morálne podporiť, no po chvíli sa chytil roboty a orezal konáre agátu, ktoré boli nízko nad chodníkom na Komenského ulici a tiež zostrihal rozbujnenú bazu na šikovné kríky.

Zo stromu priamo pred SD Veča sme zrezali za pomoci Mareka Molnára niekoľko vetiev, ktoré bránili vo výhľade na sochu, ktorá je osadená pod stromom. Teraz je to o niečo lepšie, ale aj tak je socha nešťastne umiestnená a zanedbaná. Na ďalšej brigáde by sme chceli natrieť aj jej podstavec, ktorý bol pôvodne biely, no farba je už zošúchaná.

Celkový dojem z parku pred SD Veča veľmi kazí drevená búda, ktorá v minulosti fungovala ako obchod, no teraz už niekoľko rokov len chátra. Do budúcnosti by bolo vhodné, žiadať jej odstránenie.

Ďakujeme Janke a Lalimu Zlatým za keksíky Mila. Tieto keksíky dostal každý jeden účastník obnovy parku. Spravili radosť ako žiakom, tak aj dospelým účastníkov obnovy parku. Ďakujeme Ivanovi Kováčovi za pristavenie vlečky na odpílené konáre, uschnuté kríky. Ďakujeme železiarstvu Iwon za zľavu na náradie, ktoré sme zakúpili u nich na úpravu tohoto parku.

Na brigáde sa zúčastnili: Anna Šoltísova, Margita Jarošová, Margita Vadkertiová, Magdaléna Jarošová, Eva Sovíková, Magdaléna Lindáková, Terézia Feketeová, Marek Molnár, Róbert Andráši, Peter Andráši, Jana Zlatá, Gabika Lacková, Jožko Novák a žiaci 9. triedy zo ZŠ Bernolákova.

Budúci týždeň pokračujeme. Budúci týždeň sa aj dozvieme ako sumou podporí nadácia Pontis nákup zelene do parku pre SD Veča.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Údržba zelene v Lesoparku

Aj zeleň v Lesoparku rastie a už začali zarastať koše na odpadky a okolie hojdačky v Lesoparku. Jožo Novák dnes pokosil okolie hojdačky, aby deti nemuseli chodiť vo vyššej tráve k hojdačke. Na jednej z hojdačiek sa už vydrela doska, ktorá chráni dieťa pred pádom dopredu. Posúvaním sa už úplne zošúchala a ulomila. Poškodenú dosku zoberie Gabika Lacková stolárovi Jurajovi Polákovi, aby na obidvoch hojdačkách vymenil tento diel hojdačky. Poškodenú časť vidíte na fotke pod článkom.

Časť Lesoparku, ktorú sme minulý rok zbavili bazy začala znova zarastať novou bazou. Teraz je jednoduchšie ju likvidovať, lebo je ešte mladá a nie je jej toľko ako keď sme likvidovali bazu minulý rok narastenú po štyroch rokoch. Na poobednej brigáde sme sa stretli traja - Gabika Lacková, Jozef Novák a Róbert Andráši. Jožo kosil okolie košov a kosil burinu pri chodníku. Robo Andráši strihal novú bazu a Gabika Lacková strihala túto bazu na menšie kúsky, aby ju zem mohla ľahšie a rýchlejšie vstrebať.

Pri presvetlovaní Lesoparku sme objavili množstvo použitých injekčných striekačiek a obalov z nich. Vidíte ich na fotkách. Privolali sme MsP. Mestskí policajti striekačky zaistili a budú to ďalej riešiť. V presvetľovaní Lesoparku budeme pokračovať aj v ďalších dňoch.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Výroba novej zábrany na šmykľavke, ihrisko Okružná

Pri oprave plotu na detskom ihrisku na Okružnej ulici nás správca detského ihriska p. Kajan upozornil, že zub času poškodil už aj drevenú zábranu na hornej a dolnej plošine šmykľavky pre deti. Dosky boli prehnité a niektoré už boli ulomené. O pomoc sme požiadali stolára zo Šale - Juraja Poláka. Juraj Polák má vzťah k takýmto verejným veciam, a ešte nikdy neodmietol pomoc. Vyrobil novú zábranu na šmykľavku hornú aj dolnú. Nevyrába len obyčajné rovné latky. Juraj do každého diela dá svoju dušu, a tým sa stáva každé jeho dielo jedinečné. Do týchto zábran vyrezal obrazce, aby sa tam cítili deti príjemnejšie. Zábrany natrel svetlomodrou farbou. To, čo vyrobí, príde zároveň aj osobne namontovať, a tak to bolo aj v tomto prípade. Osobne prišiel namontovať zábranu na obe plošiny šmykľavky. Starú nahnitú zábranu odstránil, rovnako odstránil aj zhrdzavené šróby a pripevnil novú zábranu.

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Facebook Login