Menu
RSS

Úprava parku pred budovou Realexpo - pokračovanie

V pondelok 10. 03. 2014 od 14:00 sme pokračovali v úprave parku pred budovou Realexpo. Teraz sme sa zamerali hlavne na stromy. Strihali sme konáre, ktoré viseli až po zem, konáre, ktoré vyčnievali až do chodníka. Prerieďovali sme miesta, ktoré slúžili bezdomovcom ako skrýše. Slúžili rôznym ľuďom na odloženie ukradnutých vecí.

Jožo Novák s Gabikou Lackovou ostrihali stromy a preriedili konáre, že teraz už tam nie je možné sa skryť. Ja som sa zameral hlavne na vyčistenie toho neporiadku pod každým jedným stromom. Medzi ukradnutými vecami sme našli aj peňaženku, bankomatovú kartu a rôzne iné doklady, patriace dvom rôznym ľuďom. Odovzdali sme to na Mestskej polícii, ohlásili na facebooku a obaja majitelia sa už cez facebook ozvali a jedna si už doklady vyzdvihla, na MsP potvrdila, že bola okradnutá. Našli sme pod stromami, ktoré neboli udržiavané aj injekčné striekačky.

Ďakujeme firme Realexpo, baru Pohotovosť a baru Waikiki za občerstvenie. V stredu 12. 03. 2014 od 14:00 pokračujeme, tentokrát už aj s obyvateľmi susedných bytoviek. V stredu chceme očistiť a vyrovnať chodník vytvorený z betónových kociek, aby boli už chodníky rovné a nie plné výmoľov, prepadlín, kde sa udržujú mláky a plné hrboľov o ktoré ľudia zakopávajú.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Žiadosť o spoluprácu s MsÚ

Občianske združenie Petra Bošňáka, 927 01 Šaľa, M. R. Štefánika 55
Občianske združenie Šaľa -Tvoje mesto, 927 01 Šaľa, Nešporova 24

Mestský úrad
Námestie sv. Trojice 7
92715  Š a ľ a


                                                                                                            V Šali, 28.01.2014

Žiadosť : Žiadosť o spoluprácu
        
      Naše organizácie pomáhajú pri skrášľovaní Šale formou dobrovoľníckej činnosti, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o nasledovné :

1/  Prednostne vykonať opílenie stromov v priestoroch parčíka pri artézskej studni na ul. M.R.Štefánika a v parčíku pri CVČ vzhľadom na to, že naše OZ majú nad týmito parčíkmi patronát a podieľajú sa na ich zveľaďovaní.
2/  Odstrániť nefunkčný drevený stĺp z parčíka pri CVČ, ktorý v minulosti slúžil na vysielanie mestského rozhlasu, z dôvodu jeho neestetického vzhľadu a prebytočnosti. Stĺp by sme chceli využiť pri úprave teritória.
3/  Zabezpečiť zeminu na vyrovnanie terénu v parčíku pri CVČ.
4/  Opraviť oplotenie vo Fit parku pre seniorov na Okružnej ul. z dôvodu porušovania poriadku a čistoty v tomto areáli.
5/  Zabezpečiť tabuľku s textom, ktorá upozorní „psíčkárov“ na zákaz znečisťovania pôdy v okolí novovysadených tují pri oplotení Fit parku pre seniorov a následnú kontrolu dodržiavania tohto opatrenia Mestskou políciou.
6/ Opílenie stromov v blízkosti Fit parku pre seniorov.
7/ Dosadenie stromov do areálu Fit parku pre seniorov z dôvodu zabezpečenia tieňa pre cvičencov a deti.
8/ Zaslať žiadosť na opílenie stromov v nemocničnom parku, ktoré sú v správe NSK a zároveň požiadať o finančné prostriedky na zveľaďovanie tohto parku formou kvetinovej výsadby, ktorú pomôžeme realizovať s našimi dobrovoľníkmi.
9/ Vyčleniť finančné prostriedky ušetrené doteraz z dôvodu miernej zimy a použiť ich na opravu ciest a komunikácií. Dať tento návrh odsúhlasiť na zasadnutí MsZ dňa 4.2.2014.
10/ Zabezpečiť označenie parkovacích miest so zákazom státia na ul. M.R.Štefánika z dôvodu vytvorenia podmienok pre plynulý prejazd motorových vozidiel, zabezpečenia bezpečnosti detí a zamedzenia vzniku dopravných nehôd a kolízií.
11/ Dokončením CMZ vzniklo frekventované miesto zhromažďovania občanov. V tomto priestore však chýbajú verejné toalety, ktoré navrhujeme zriadiť v priestoroch amfiteátra za premietacím plátnom. Napojenie na kanalizáciu a vybavenie WC už bolo realizované v rámci projektu CMZ.
12/ V záujme udržiavania poriadku a čistoty v areáli CMZ-ky žiadame zvýšiť počet obhliadok pracovníkmi Mestskej polície.
13/ Zabezpečiť výrub topoľov v areáli ZŠ Ľ. Štúra na Pionierskej ul., ktoré ohrozujú bezpečnosť detí aj chodcov a zhoršujú estetický vzhľad CMZ-ky.
14/ Informáciu o plánovanom výrube cca 80 stromov v rámci projektu „ Opatrenia na ozdravenie ovzdušia v Šali“ zverejniť v miestnej tlači, na webovej stránke mesta a na nástenkách MsÚ v dostatočnom predstihu, aby sa predišlo vzniku paniky.
15/ Zabezpečovať odvoz konárov a bioodpadu z brigád, poriadaných našimi OZ, tak ako tomu bolo doposiaľ.


   Za vybavenie našej žiadosti ďakujeme.

 
   

                                                                     Gabriela L a c k o v á,  v. r.
                                                                     predsedníčka OZ Petra Bošňáka

                                                                     Róbert A n d r á š i, v. r.
                                                                     predseda OZ Šaľa -Tvoje mesto

Čítať ďalej...

Šaľský blšák

  • Zverejnené v Správy

V sobotu 26. 10. 2013 sa od 9:00 do 13:00 konal blší trh v areáli ZŠ Jána Hollého.  Vybrali sme mestskú časť Veča, lebo vo Veči je menej spoločenských udalostí. Na blšáku sa zúčastnilo 24 predajcov.

Na fotkách môžete vidieť, že predávali naozaj rôzne veci. Od elektroniky, cez detské kočíky, hračky, oblečenie pre deti aj dospelých, obuv, športové potreby, knihy, časopisy, či dekoračné predmety.

Róbertovi Andrášimu priatelia kúpili na blšáku megafón aj s náhradnými baterkami, ktorý určite OZ ŠTM využije na brigádach a akciách, kde je veľa ľudí. Bolo tam viacero ľudí, ktorí keď videli že na blšáku sú ako predávajúci aj deti, tak k nim boli veľmi milí a štedrí, lebo podporovali to, že deti veci nezahadzujú, ale strávia ten čas aby tie veci zhodnotili.

Lali predal veci za 60 Eur tie peniažky poputujú na účet, kde sa robí zbierka na liečbu pre hasiča Daniela Vyslúžila. O občerstvenie sa staral Jimmy. V ponuke boli mastný chlieb s cibuľkou, chlieb s domácou paštétou, klobásky s chlebom a pečené gaštany. Podujatie prišla pár krát skontrolovať aj hliadka Mestskej polície. Miesta kde sa nesmie chodiť sme vyznačili páskou s náspisom zákazu vstupu.

Poďakovanie patrí riaditeľovi ZŠ Jána Hollého, Jánovi Minárovi, ktorého súhlas bol potrebný na zorganizovanie akcie. Organizátormi akcie boli: Peter Andráši, ktorý s touto myšlienkou prišiel a aj navrhol miesto. Ďalej pomáhali František Ondrušek, Peter Hlavatý - Jimmy, Ľudovít Zlatý - Lali a Róbert Andráši.

Máte záujem sa zúčastniť ďalšieho blšáku ako predajca? Píšte nám Vaše návrhy, kedy by sa mal ďalší blšách konať a v akom čase. Napíšte nám na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. , alebo sledujte facebookovú stránku Šaľa - Tvoje mesto.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Dajme možnosť realizovať sa mládeži - Graffiti na plote ŽSR

Kým prešla myšlienka nakresliť graffiti na plot ŽSR do reálneho výsledku prešiel skoro rok, podieľali sa na tom viacerí obyvatelia Šale, ale stálo to za to.

Prvým impulzom boli fotografie z Holandska od Gabiky Alföldiovej v auguste 2012. Na týchto fotografiách boli detské motívy, kresby. Ale už hneď pod fotografiou Tomáš Vrábel navrhol dať možnosť realizovať sa mladým a dať priestor na graffiti. Padli rôzne návrhy, kde umiestniť graffiti, návrh na graffity na plote železničného most bol od Mareka Škrabalu.  Koncom roka 2012 Monika Jarošiová kontaktovala oblastné riaditeľstvo v Trnave, odbor tratí a stavieb a prišla pozitívna odpoveď na náš návrh. Začiatkom roka 2013 dohodol Marek Škrabala stretnutie so zástupcom železníc, náčelníkom MsP Šaľa, chalanmi čo by samotné graffiti zrealizovali a Róbertom Andrášim. Na ďalších stretnutiach Róberta Andrášiho s mládežou postupne dávali dokopy návrh čo bude na plote ŽSR.

Tému grafiky sme navrhli: Šaľa. Návrh graffiti sme odoslali a z Generálneho riaditeľstva železníc, odbor expertízy nám prišlo súhlasné stanovisko. No behom týždňa nám prišlo spripomienkovanie návrhu graffiti, s požiadavkou o úpravu návrhu. V tejto fáze sa toho ujal Gabriel Somogyi, ktorý spolu s graffiťákmi dal dokopy nový návrh a odoslal znova na ŽSR. Tentokrát prišlo už súhlasné stanovisko.

02. 10. 2013 sa stalo graffity na plote realitou. Fotky nájdete nižšie pod článkom. Čo si o tom myslíte? Máme pokračovať v tomto štýle, alebo zvoliť iný? V lete sme medzi mládežou vyhlásili súťaž o natretie ďalšej časti plota a prišli návrhy aj umeleckých malieb aj rôznych detských motívov, nielen návrhy na graffity. Aký máte názor? Vyjadrite sa priamo na facebooku Šaľa - Tvoje mesto, alebo nám napíšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.   Ak máte návrh grafiky na ďaľšiu časť plota, pošlite nám ju.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

MOP - mladý ochranca prírody na základných školách v Šali

18.9.2013 o 14:00 sa stretli Gabika Lacková za OZ Petra Bošňáka, Róbert Andráši za OZ Šaľa - Tvoje mesto a Ján Komjáthy za Mestskú políciu Šaľa. Stretnutie sa konalo na ZŠ Ľ. Štúra spolu s učiteľmi prírodovených predmetov zo základných škôl v meste Šaľa. Cieľom stretnutia bolo založenie MOP - mladý ochranca prírody na školách, kde ešte nebolo založené a naplánovanie aktivít MOP v jednotlivých základných školách.

Gabika Lacková predsedkyňa OZ Petra Bošňáka odovzdala učiteľom materiály - kódex správania OZ Petra Bošňáka, ktoré budú použité aj pre MOP. Na ďalších dvoch listoch Gabika Lacková zhrnula aktiviy OZ Petra Bošňáka a OZ ŠTM. Róbert Andráši informoval o spoločnom projekte s mestom Šaľa - obnova artézskych studní. Keďže sa jednotlivé artézske studne nachádzajú v blízkosti škôl, dohodli sme sa, že toto bude jedna z prvých aktivít MOP v školskom roku 2013/2014, spolupráca na projekte obnovy artézskych studní. Pri ďalších aktivitách MOP už sme potom pristupovali ku každej základnej škole osobitne. Napríklad na ZŠ Ľ. Štúra to bude za pomoci členov MOP osadenie nových lavičiek. Na ZŠ Krátka sa pokúsime pomôcť zlikvidovať pýr bez pomoci chemikálií. Pre členov MOP pripravíme kartičky, ktoré zalaminujeme. Školy budeme kontaktovať, keď budeme vedieť presné termíny úpravy okolia jednotlivých artézskych studní.

Na fotografii pod článkom môžete vidieť, že separácia odpadu na papier a plasty funguje aj v tej triede, kde sme mali stretnutie.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Pomoc seniorom: Firmy žiadajú od seniorov platbu za tovar, ktorý si neobjednali.

Po premietaní filmu Šmejdi 12. 06. 2013 o praktikách niektorých obchodníkov, sme rozdali všetkým seniorom čo na film prišli kontakt na nás, aby nám zavolali, ak budú mať problémy s osobou alebo firmou, ktorá od nich bude žiadať peniaze, alebo ich obťažovať s ponukami.

V poslednom čase nás dôchodcovia kontaktujú hlavne s problémom, že im príde balík s tovarom, ktorý si neobjednali. Tento balík neprevezmú a aj tak im začnú chodiť upomienky na zaplatenie faktúry. Fotky dokladov môžete vidieť pod článkom. Niektorí podľahnú tlaku a zaplatia šek, ktorý im príde. Nerobte to. V prípadoch, keď nás seniori kontaktovali, sme zavolali priamo do tej firmy a žiadali sme o zrušenie tejto pohľadávky. Dôležité je požiadať, aby to potvrdili písomne. Vždy sa ospravedlnili v tej firme, že došlo k omylu a pohľadávku zrušili. Prvý prípad s takouto upomienkou riešil Róbert Andráši s náčelníkom MsP Peťom Krokavcom, ktorý tam zavolal osobne a vyriešil to. S takýmito prípadmi môžete priamo kontaktovať aj MsP.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Poobhliadnutie sa za rokom 2013 - Bye Bye Leto

BYE BYE LETO / ROZLÚČKA S LETOM – 29. 08. 2013

V spleti pracovných a osobných povinností, sme akosi pozabudli napísať obsiahlejší článok o minuloročnej akcii, ktorú sme nazvali Bye Bye Leto. Preto sme sa rozhodli, že teraz, počas uhorkovej sezóny pre dobrovoľníkov zo ŠTM, spravíme poobhliadnutie sa za rozlúčkou s letom, ktorá sa konala dňa 29. 08. 2013. V tento sviatočný deň tesne pred koncom prázdnin, v čase od 15:00 do 19:00 sa Šaľania mohli zabaviť na akcii, ktorú organizovala OS Šaľa - Tvoje mesto v medzihrázdovom priestore pri lesoparku.

Rozlúčka s letom bola venovaná hlavne deťom, no na svoje si prišli aj dospelí. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program, čakali na nich detské atrakcie ako skákacie hrady a trampolína, maľovanie na tvár, zdobenie medovníčkov, modelovanie z hliny a rôzne súťaže pre deti. Deti za zdolanie jednoduchých úloh dostávali pečiatky a nakoniec aj krásny darček.

Súťažili s ježibabou Euláliou, hádzali s ňou do pece malé ježibabky, s čertíkom Miškom trénovali hod  loptičiek do veľkej papule leva. Chytali rybky s klaunami Peťkou a Nelkou, skladali puzzle s Erikou, hrali veľké pexeso s Terezkou a Borisom, golf si zahrali s Pavkou. S Adamkom skákali vo vreciach a Mirko im pomáhal s kopom lopty do futbalovej bránky. Za kartičku plnú pečiatok za zdolané súťažné disciplíny dostali od šaša Noriky krásne pexeso.

Každý si mal možnosť do detailov prezrieť pristavené vozidlá Hasičského a záchranného zboru, vozidlá Mestskej polície Šaľa, vozidlo Rýchlej zdravotnej pomoci aj vozidlo policajného zboru, čo potešilo hlavne deti, ktoré si mohli vyskúšať naozajstné hasičské prilby, nepriestrelné policajné vesty a vzduchom sa nieslo hučanie sirén.

Deti tiež mali možnosť povoziť sa na koni, či sledovať prácu policajného psíka v kynologickej ukážke, ktorú predviedla Mestská polícia Šaľa.

Počas podujatia prebiehala aj súťaž vo varení gulášu, ktorej sa zúčastnilo 8 tímov:

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Šali
Denné centrum seniorov č. 1
Mestská polícia Šaľa
Redakcia Slovo Šaľanov
Spolok priateľov Oroslányi a Slovenská národnostná samospráva Oroslányi
Spojená škola Nivy 2, Šaľa
MOST HÍD strana spolupráce
Klub fotografov TERRA WAG KS Večierka

Prvé miesto získalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, na druhom mieste sa umiestnila Mestská polícia Šaľa a tretia priečka patrila Dennému centru seniorov Šaľa. Ceny pre víťazov venovalo mesto Šaľa a odovzdával ich pán primátor Martin Alfoldi.

Počas celého podujatia bol k dispozícii BEER BIKE – pivný bicykel s výčapom. A samozrejme nechýbali stánky s občerstvením (cigánska pečienka, kofola, nanuky, med).

Okrem zdobenia medovníčkov a ochutnávky rôznych druhov včelieho medu si mohli deti s rodičmi vyskúšať ďalšie ľudové remeslo - výrobu hrnčekov, váz, zvieratiek a rôznych výrobkov zo špeciálnej hliny. Pozvanie na Rozlúčku s letom prijal ľudový výrobca keramických predmetov z obce Oroszlányi. Je členom občianskeho združenia - Spolku priateľov Oroslányi. Všetko čo deti vytvorili z rýchloschnúcej hliny za pomoci remeselníka si potom mohli zobrať domov a vlastnoručný výrobok im zostal na pamiatku.

Počas akcie si návštevníci mali možnosť zakúpiť lístky do tomboly, v ktorej sa nachádzalo vyše 30 hodnotných cien.

Občianska skupina Šaľa – Tvoje mesto chcela dať akcii aj sociálny rozmer a tak sme ju spojili so zbierkou školských potrieb pre deti z okresu Šaľa, ktoré potrebujú materiálnu pomoc. Návštevníci akcie mohli so sebou priniesť školské potreby ako perá, ceruzky, zošity, tašky a podobne. Vyzbieralo sa toho naozaj dosť, článok o tom, ako sa školské potreby odovzdali deťom nájdete tu:
http://www.salatvojemesto.eu/index.php/sk/component/k2/item/164-odovzdanie-vyzbieranych-skolskych-potrieb-ziakom-v-zs-jozefa-murgasa

Počas akcie Bye Bye Leto sme sprevádzali členov Spolku priateľov Oroslányi a členov Slovenskej národnostnej samosprávy Oroslányi na prehliadke mestom Šaľa. Nevynechali sme ani Dom ľudového bývania. Ďakujeme Evke Janekovej, že celý výklad počas prehliadky prekladala do maďarského jazyka. Zastavili sme sa aj v kostole a potom sme prešli popri práve prebiehajúcej obnove Centra mestskej zóny.

Na akcii  Bye Bye Leto vzniklo v priateľskej atmosfére viacero spoluprác. Napr. Mestská polícia Šaľa sa dohodla na školeniach zdarma so zdravotníkmi. A aj toto je jeden zo zmyslov takýchto akcií.

V mene občianskej skupiny ŠAĽA – TVOJE MESTO, ktorá organizovala podujatie BYE BYE LETO - ROZLÚČKA S LETOM ďakujeme nadšencom - dobrovoľníkom za jej zorganizovanie, menovite - Róbert Andráši, František Ondrušek, Ľudovít Zlatý, Peter Andráši, Peter Hlavatý, Peter Janek, Monika Barčáková, Evka Janeková. Ďalej poďakovanie patrí dobrovoľníkom z radu študentov,  a Materinkám, Centru voľného času TIP TOP a zvášť pani Alenke Demkovej za pomoc pri zabezpečení akcie; Mirke Grznárovej za medovníčky pre deti; Marcele Zaťkovej za vodenie kobylky Žiara; všetkým záchranným zložkám za ich prezentáciu na akcii; pracovníkom Mestskej Polície v Šali, Okresného riaditeľstva policajného zboru v Šali, Hasičského a záchranného zboru v Šali a rýchlej zdravotnej pomoci - Forlife n.o.; Šalianskemu klubu kynológov za ukážku výcviku psíkov; Západoslovenským vodárňam a kanalizáciám za cisternu s pitnou vodou; Tiborovi Karafovi z urbariátu za pomoc pri zabezpečení priestoru lesoparku; Mestskému kultúrnemu stredisku v Šali za ozvučenie; Mestu Šaľa za ceny pre víťazov v súťaži vo varení guláša; všetkým sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly a tiež Jurajovi Kovácsovi za fotodokumentáciu, ktorú nájdete pod článkom.

Jana Zlatá

Čítať ďalej...

Obnova 4 lavičiek v parku P.J. Šafárika a riešenie častého zdržiavania sa bezdomovcov v parku

V sobotu 10. 08. 2013 Milan Knežo, Róbert Andráši a Gabika Lacková obnovili ďalšie 4 lavičky v parku. Niektoré dosky na konštrukciách nechali a tie Milan Knežo natrel tmavohnedou farbou. 7 chýbajúcich dosiek nahradili novými doskami. 2 lavičky spravili tmavohnedé a jednu v strede medzi nimi natreli bledšou farbou, aby to bolo pestrejšie. Štvrtú lavičku obnovili v parku pri chodníku pozdĺž ulice Dolnej.

Tento park už dlhodobo majú medzi sebou rozdelení obyvatelia sídliska a bezdomovci. Bezdomovci sa zdržujú v centre parku a smerom k predajni Jednota. Obyvatelia bytoviek sedávajú na lavičkách, ktoré sú v parku bližšie k bytovkám. Bezdomovci pri lavičkách kde sa zdržujú robia neporiadok, je tam špina, plno odhodených vecí. Pri lavičkách kde sa zdržujú bezdomovci je aj kontajner na psie exkrementy, ktorý je plný odpadu od bezdomovcov a tak majitelia psíkov už dávajú sáčiky so psími exkrementami len na zem ku košu. Vyzerá to tam zle. Preto sme aj v ten deň zavoli príslušníkov Mestskej polície, aby bezdomovcom vysvetlili udržiavanie poriadku a pravidlá správania sa. Gabika Lacková im dohovorila, aby sa správali slušne. Ich hádky a hluk rušia obyvateľov okolitých bytoviek a tiež sa potom neradi ľudia prechádzajú.

V pondelok sme sa tam boli znova prejsť s náčelníkom Mestskej polície s Peťom Krokavcom a znova tam boli bezdomovci. Náčelník MsP ich znova vyzval k udržiavaniu poriadku, okolo tých lavičiek bolo plno špakov a tiež tam bolo aj oblečenie za lavičkami. V tomto parku ale aj v neďalekom parku - Sad novorodencov, majú bezdomovci na stromoch povešané oblečenie. Toto oblečnie sme spolu s MsP odhodili do košov, lebo tieto parky nemajú slúžiť ako prezliekáreň.

Na dôvody, ktoré dovolujú vykázať ľudí, ktorí sa v parkoch nevedia správať treba dôkazy a preto už náčelník MsP hľadá správnu fotopascu do parkov ale aj na Váh na čierne skládky. Cena fotopasce je 308 Eur. Zatiaľ máme len jedného sponzora, kt. je ochotný takúto fotopascu zakúpiť. Ak by ste niekto ďalší vedeli podporiť zakúpenie fotopascí napíšte na náš mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Neporiadok po rekreantoch a množstvo pneumatík na Váhu

V stredu 07. 08. 2013 som bol znova zbierať odpad na Šalianskej strane Váhu. Na vstupe z Lesoparku k brehu Váhu bolo množstvo rozptýleného odpadu a tiež privezené vrece zo sieťoviny plné odpadu. Na strome zavesené vrece už bolo plné odpadu, vymenil som ho za nové, prázdne. Takto som vymenil 10 plných vriec odpadu na Šalianskej strane Váhu za prázdne. Prázdne vrecia som rozvešal po stromoch na brehu.

Na veľkej Šalianskej pláži bolo množstvo rozptýleného odpadu od potravín a nápojov. V okolí volejbalových plážových ihrísk bolo čisto, no medzi prvým a druhým volejbalovým ihriskom bolo množstvo odpadu. Medzi veľkou loďkou s bufetom a železničným mostom bolo 6 skládok odpadu po rekreantoch. A na jednom mieste smerom na Družstevnú ulicu, bolo vyhodené veľké množstvo pneumatík. Celkovo som vyzbieral 31 vriec odpadu a 24 pneumatík. Našiel som ale aj dušu v jednej pneumatike a tú som ešte v ten deň odovzdal Adriane Tetliakovej, aby na detskom ihrisku z nej mohli spraviť uši slonovi.

Zelený kontajner umiestnený pri Šalianskej pláži som úplne zaplnil a požiadal som MsÚ o vyprázdnenie tohoto kontajnera. O pneumatikách a miestach kde rekreanti nechávajú odpad som osobne informoval náčelníka MsP. Ešte v ten deň nás kontaktovali Šalania, že vedia, kto vyviezol tie pneumatiky k brehu Váhu. Informáciu posunú MsP.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

3. brigáda STOP čiernym skládkam, ZELENÁ zeleni

Vo štvrtok 18. 07. 2013 od 8:00 sa uskutočnila 3. brigáda STOP čiernym skládkam, ZELENÁ zeleni. Tentokrát čistili čiernu skládku, ktorá bola v tesnej blízkosti cesty 1/75 medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom.

Presne oproti parkovisku, kde zvyknú predávať trhovníci zeleninu a ovocie a policajti merať rýchlosť a zastavovať autá, je cesta z betónových kvádrov, ktorá vedie k násypu. A pri tejto ceste ľudia z áut vyhadzujú odpad. Členovia OS Šaľa - Tvoje mesto čistili časť úplne na začiatku tejto cesty. Čistenia tejto čiernej skládky sa zúčastnili Róbert Andráši, Ľubka Pappová, Daniel Tetliak a Gabika Lacková. Hneď ráno tam dobrovoľníkov čakala Edita Haládiková s Mirom Políčekom.

Edita Haládiková im dala k dispozícii komplet náradie čo potrebovali od rukavíc, vriec, cez vedrá, hrable, lopaty, vidle až po pílky, nožnice a sekeru. Dobrovoľníkov veľmi príjemne prekvapila, pretože okrem vody pripravila aj občerstvenie - ovocie, keksy, sladkosti.

Na fotkách vidíte v akom stave bola skládka na začiatku upratovania a ako sme ju vyčistili. Zvlášť sme zbierali plasty do vriec a zvlášť sklo. Členovia ŠTM upravili zeleň v okolí čiernej skládky, aby to už nebolo také miesto, kde sa dá ľahko skryť a v kríkoch vyhodiť odpad. Zeleň dali tiež bokom od kontajnera. Bolo veľmi príjemné, že sa zastavili aj náčelník MsP Peter Krokavec so zástupcom náčelníka Miroslavom Martinčekom a poďakovali sa dobrovoľníkom za prácu. Boli obhliadnuť miesto, kde dobrovoľníci čistia, aby vedeli, ktoré miesta monitorovať a aby vedeli odsledovať, či odpad znova pribúda a aký.

Čistenie čiernej skládky trvalo do 12:00 a veľmi dobre padlo, že na konci upratovania znova prišli z MsÚ Edita Haládiková a Miroslav Políček a poďakovali sa za vyčistenú skládku. Nemali už ten pocit aktivisti, že sú v tom sami, ale mali už pocit, že sa spolu staráme o toto mestečko a záleží nám spoločne na meste a jeho okolí, ako to tu vyzerá a ako sa tu žije. Ďalšie čistenie čiernej skládky plánujeme budúci týždeň, tentokrát v poobednajších hodinách, aby sa mohli pripojiť zase ďalší. Aby sme sa na takýchto prácach v meste a okolí striedali.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Facebook Login