Menu
RSS

Žiadosť o zámenu pozemkov

Občianske združenie Petra Bošňáka - OZ PB, 927 01 Šaľa, M. R. Štefánika 55
Občianske združenie Šaľa -Tvoje mesto, 927 01 Šaľa, Nešporova 24

Nitriansky samosprávny kraj
p.predseda M. Belica a poslanci Zastupiteľstva ÚNSK
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra
                                                                                                                

15. 03. 2014, Šaľa

Žiadosť o zámenu pozemkov

Žiadame Vás týmto opätovne o zámenu pozemkov za nemocničný park v Šali v zmysle žiadosti, ktorú Vám zaslalo Mesto Šaľa. Koncom minulého roka primátor mesta Šaľa Martin Alföldi stiahol z programu rokovania návrh na prenájom nemocničného parku z dôvodu jeho nevýhodnosti pre naše mesto, s čím sme jednoznačne súhlasili.

Podľa vyjadrenia predsedu ÚNSK p. M. Belicu v médiách, ako aj na našom osobnom stretnutí, je možnosť zámeny pozemkov reálna a uskutočniteľná v prípade prijateľného návrhu zo strany mesta a ÚNSK je ochotný podporiť myšlienku založenia mestského parku v Šali.

Dňa 15. 03. 2013 sa pán predseda M. Belica zúčastnil na stretnutí s pánom prezidentom Gašparovičom u primátora  mesta Šaľa p. M. Alföldiho pri príležitosti konania Šalianskeho Maťka, kde na otázku ohľadne rekonštrukcie ciest v Šali uviedol, že je to obtiažny problém, keďže ÚNSK nevlastní pozemky pod nimi. Keďže mesto Šaľa ponúklo zámenu spomínaných pozemkov pod cestami namiesto nemocničného parku, naskytá sa jedinečná možnosť tento problém vyriešiť k spokojnosti oboch zúčastnených strán.

Našu petíciu za záchranu nemocničného parku pre verejnosť a vytvorenie mestského parku sme podali 07. 07. 2011 a podpísalo ju viac než 5 500 Šaľanov, ktorí sa nás pýtajú na výsledok nášho rokovania s ÚNSK. Chceme, aby v Šali vznikol mestský park ako „zelené centrum mesta“, a preto Vás opätovne žiadame o zámenu parkových častí pri hlavnej budove nemocnice a pri administratívnej budove za Mestom Šaľa ponúkané pozemky, aby park tvoril jeden veľký celok.

Uvádzame hlavné dôvody pre vznik mestského parku :
- nemocničný park vybudovali Šaľania a preto naň majú morálne právo,
- materské, základné aj stredné školy v Šali majú záujem využívať park na vzdelávanie v prírode, zábavu a športovanie,
- seniori z mestských klubov dôchodcov si želajú  relaxovanie v prírodnom prostredí,
- mamičky z MC Mamy mamám ako aj mladé rodiny uprednostňujú pobyt so svojimi deťmi v kľudnom a bezpečnom prostredí tohto parku,
- obyvatelia Šale chcú aj naďalej využívať možnosť skracovania cesty pri vybavovaní svojich záležitostí a prajú si mať v centre mesta „oázu zelene“,
- petíciu za záchranu nemocničného parku podporilo cca 4 500 občanov mesta a na šalianskom jarmoku 2012 sa k nim pridalo ďalších 1 000 Šaľanov.

Veríme, že vyhoviete našej žiadosti a oceníte tak naše takmer 3-ročné úsilie o vznik mestského parku v našom meste s ohľadom na to, že tento park našou dobrovoľníckou činnosťou a s technickou pomocou MsÚ v Šali neustále zveľaďujeme. Gratulujeme Vám k opätovnému zvoleniu do funkcie župana ÚNSK a veríme, že nám v novom volebnom období pomôžete park získať do správy mesta.

Prajeme si mať svoj vlastný park, podobne ako Nitrania, do ktorého by sme mohli investovať a vytvárať tak vhodné podmienky pre relaxovanie a športovanie našich obyvateľov.

Pri návrhu zámeny pozemkov berte prosím na vedomie, že naše mesto investovalo do križovatky ciest Dolná, Vlčanská a Družstevná, ktoré sú Vaším majetkom, viac než 50 miliónov SK z vlastného rozpočtu, a preto si zaslúži individuálne posúdenie.

                                                                                      Gabriela L a c k o v á,  v. r.
                                                                                   predsedníčka OZ Petra Bošňáka

                                                                                       Róbert  A n d r á š i,  v. r.
                                                                                    predseda OZ Šaľa -Tvoje mesto

Čítať ďalej...

Žiadosť o spoluprácu - Nemocničný park - ODPOVEĎ

Žiadosť o spoluprácu:

http://www.salatvojemesto.eu/index.php/sk/component/k2/item/242-ziadost-o-spolupracu-nemocnicny-park

Dobrý deň.

Vážená pani Lacková,
na základe Vašej žiadosti o spoluprácu  zo dňa 10. 2. 2014 Vám oznamujeme, že  Nitriansky samosprávny kraj vykonáva pravidelný orez stromov a kríkov v nemocničnom parku Šaľa. V roku 2014 bude  vykonaný orez  počas  vegetačného obdobia, a to  v zmysle §17 ods.  5) vyhlášky č. 24/2003: „Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov."
Čistenie parku od odpadkov , vykonávame pravidelne a to zamestnancami NSK, ktorí pracujú v Nemocnici Šaľa.

S pozdravom Ing. Marián Ment
Vedúci technického oddelenia majetku NSK

 

 

 

Čítať ďalej...

Žiadosť o spoluprácu - Nemocničný park

Občianske združenie Petra Bošňáka - OZ PB, 927 01 Šaľa, M. R. Štefánika 55
Občianske združenie Šaľa-Tvoje mesto, 927 01 Šaľa, Nešporova 24


Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Odbor majetku a podnikateľských aktivít
Štefánikova tr. 69
949 01 NITRA

                                                                         Šaľa 10.02.2014

Vec : Žiadosť o spoluprácu

Žiadame Vás týmto o zabezpečenie orezania stromov a kríkov ako aj  udržiavanie čistoty a poriadku v nemocničnom parku v Šali. Našu žiadosť odôvodňujeme tým, že  naše organizácie v tomto parku vykonávajú už niekoľko rokov čistiace práce a orezávanie stromov a kríkov  formou dobrovoľníckej činnosti. Z dôvodu bezpečnosti je však potrebné vykonať aj odborné práce za pomoci plošiny, pretože suché konáre už ohrozujú bezpečnosť návštevníkov nemocničného parku. Keďže v okolí jestvujúcich lavičiek je neporiadok, odrádza to Šaľanov častejšie navštevovať toto krásne miesto, čo je na škodu veci, pretože by v centre mesta „objavili“ oázu zelene pre oddych a relaxovanie.
Ceníme si, že ste vyšli v ústrety našim predchádzajúcim požiadavkám ohľadne predĺženia otváracích hodín a otvorenia tohto areálu aj cez víkendy. Zabezpečením horeuvedených požiadaviek sa určite zavďačíte Šaľanom ako aj návštevníkom z blízkeho okolia.
   
Za vybavenie našej žiadosti ďakujeme.

                                                     Gabriela L a c k o v á,  v. r.
                                                 predsedníčka OZ Petra Bošňáka

                                                       Róbert  A n d r á š i, v. r.
                                                  predseda OZ Šaľa -Tvoje mesto
   

Čítať ďalej...

Nemocničný park - čo sme spravili na októbrovej brigáde a čo plánujeme ďalej.

V piatok 04. 10. 2013 bola ďalšia z brigád v nemocničnom parku. Nešlo teraz len o údržbu parku, ale Šaľania osadili, zabetónovali v nemocničnom parku lavičku. Vystrihali a preriedili orgován. Posadili v kvetináčoch trvalky. Brigády sa zúčastnili: Gabika Lacková - predsedkyňa OZ Petra Bošňáka, p. Šilhavíková, Jožo Novák, ktorý teraz priniesol ešte dvoch chlapov. 

V ďalších týždňoch plánujeme natrieť lavičku, ale aj nejakým detským motívom, aby to tam bolo živšie. Neďaleko sa nachádzajú aj pníky, ktoré sme tam zabezpečili, ale treba ich natrieť lazúrou, aby nezačali hniť. Túto lazúru zatiaľ nemáme, ak by ste ju vedeli niekto zabezpečiť, budeme radi. Pri plote sa nachádza šípkový krík, ktorý sa už veľmi rozrástol, treba ho ostrihať, upraviť, to plánujeme tiež nabudúce.

Ak máte niekto chuť pomôcť materiálne alebo prácou v Nemocničnom parku, ohláste sa nám na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. . Chceme aby sa z nemocničného parku stal mestský park, kde budú chodiť si oddýchnuť radi ľudia v každom veku.

Róbert Andráši

Čítať ďalej...

Šachovnica v parku pri CVČ začína byť realitou

Dňa 13. 08. 2013 sa uskutočnila brigáda v parčíku pri CVČ.

Pán Klena, majiteľ firmy Sehatex, nám daroval 60 ks betónových kociek. Touto cestou mu vyslovujeme srdečné poďakovanie. Ďakujeme aj mestskému poslancovi Petrovi Andrášimu, ktorý nám zapožičal dodávku na prevoz kociek a pánovi Sobotovi za zapožičanie „rudle“ na prevoz kociek.

Z nemocničného parku sme previezli do parčíka pri CVČ 60 ks betónových kociek o rozmere 500x500x100 mm a z nich s láskavou pomocou firmy Avastav vytvoríme šachovnicu a súčasne pódium pre malé divadelné predstavenia a hudobné produkcie.

Naše veľké poďakovanie patrí našim dobrovoľníkom Zuzke Gombíkovej a jej usilovným synom Dávidovi a Danielovi, Jožkovi Novákovi, Robovi Andrášimu a Gabriele Lackovej.

Gabika Lacková - OZ Petra Bošňáka

Čítať ďalej...

Míľa pre mamu 2013

Všetkých Vás srdečne pozývame na 10. ročník Míli pre mamu, ktorú organizuje materské centrum Mamy mamám, spolu s Úniou materských centier. Podujatie sa uskutoční 11.5.2013, tj. už túto sobotu pred MsÚ v Šali, v čase od 09:30 do 12:00.
Čaká nás zábavné dopoludnie plné hier a dobrej nálady.
Na tohtoročnej Míli sa pokúsime urobiť míľový rekord a to tak, že prinesiete aspoň jednu ponožku, ktorá nemá pár, či už malú, alebo veľkú, zavesíte ju na našu míľovú šnúru a urobime z nej najdlhšiu ponožkovú šnúru na Slovensku. Takto nás to symbolicky spojí vo všetkých zapojených 61 mestách Slovenska.
Toto a oveľa viac Vás čaká na míľe rodinnej zábavy. Samozrejme postarali sme sa aj o občerstvenie. Tešíme sa na Vás :)

Lucia a Paulína z MC mamy mamám

 

Čítať ďalej...

Nový prevádzkový poriadok v Nemocničnom parku

Gabika Lacková z OZ Petra Bošňáka pre nás Šaľanov vybavila nový prevádzkový poriadok Nemocničného parku. Ďakujeme :)

Otváracie hodiny (Pondelok-Nedeľa)

Letný čas:    06:30 - 18:00 (apríl, máj, september, október)

                      06:30 - 19:00 (jún, júl, august)

Zimný čas:    07:00 - 17:00 (november, december, január, február, marec)

Naďalej platí prísny zákaz vstupu so psom a iným zvieraťom, zákaz vstupu pre motocyklistov, bicyklistov a in-line korčuliarov.

Nový poriadok nadobúda účinnosť od 01. 05. 2013, máme však sľúbené otváranie po novom už tento víkend.

 

Čítať ďalej...

NEMOCNIČNÝ PARK - Brigáda 22. 03. 2013

Dňa 22. 03. 2013 prebiehala v čase od 09:30 do 15:00 upratovacia brigáda v nemocničnom parku, ktorú organizovala Gabika Lacková z OZ Petra Bošňáka.

Brigádnici vyčistili a ostrihali staré popínavé kríky na plote od parkoviska pri Hoteli, preriedili orgován, pohrabali lístie a vyzbierali smeti v zadnej časti parku pri MsÚ. Po krátkej prestávke, na ktorú Gabika pripravila pre brigádnikov ako vždy občerstvenie v podobe cibuľového chleba, kávy, kofoly a keksíkov, presunuli sa za garáže, kde preriedili kríky pri čerešni. Ďalej orezali starý orgován pri plote od Pošty a vyčistili prednú časť pri garážach. Nakoniec ešte pozametali hromady lístia z veľkého platanu pred garážami.

Spolu sa naložili a odviezli tri traktorové vlečky konárov a lístia. Obrovské poďakovanie patrí týmto účastníkom brigády: Jožko Novák, Laco Švikruha, Štefan Danada, Magda Žbánková, Katka Gremeňová, Gabika Lacková a Janka Zlatá.

Gabika Lacková - OZ Petra Bošňáka

 

Čítať ďalej...

Brigády v nemocničnom parku

V piatok 28.9. od 11:00 do 15:00 sa v Nemocničnom parku v Šali zišli dobrovoľníci skupiny Šaľa - Tvoje mesto a OZ Petra Bošňáka. Účelom bol orez suchých konárov, odľahčovanie, ozdravovanie stromov, zametanie, hrabanie. Gabika Lacková  vybavuje zapísanie ďalšieho stromu v nemocničnom parku ako chráneného, aby ho nikto po predaji parku nemohol vyrúbať.

Ďalšia piatková brigáda sa konala 12.10. Pokračovali sme v čistení chodníkov.

Čítať ďalej...

Príhovor na zasadnutí VÚC za záchranu parku.

Príhovor Gabiky Lackovej na zasadnutí VÚCVážený pán predseda, vážený poslanecký zbor !

 

Dovoľte mi pripomenúť Vám našu žiadosť o záchranu nemocničného parku v Šali, ktorú sme podali formou petície 7.7.2011. Už vyše roka sa snažíme o to, aby zástupcovia nášho mesta a predstavitelia ÚNSK rokovali o vzájomnej zámene majetku, avšak ešte stále nedošlo ku konkrétnemu rokovaniu. Keďže je znova vypísaná OVS na odpredaj logických celkov, podali sme žiadosť na MsÚ v Šali, v ktorej požadujeme, aby mesto ponúklo iný majetok, pretože pôvodný návrh, t.j. pozemky pod cestami 2 triedy, ÚNSK neakceptoval.
Našu žiadosť sme podali 1.10.2012 a čakáme na odpoveď do 30 pracovných dní.
Podľa vyjadrenia predsedu ÚNSK p. M.Belicu v médiách, ako aj na našom osobnom stretnutí, je možnosť zámeny pozemkov reálna a uskutočniteľná v prípade prijateľného návrhu zo strany mesta a ÚNSK je ochotný podporiť myšlienku založenia mestského parku v Šali.
Ako odôvodnenie našej žiadosti uvádzame nasledovné :
- nemocničný park vybudovali Šaľania, a preto naň majú morálne právo,
- materské, základné aj stredné školy v Šali majú záujem využívať park na vzdelávanie v prírode, zábavu a športovanie,
- seniori z mestských klubov dôchodcov si želajú relaxovanie v prírodnom prostredí,
- mamičky z MC Mamy mamám ako aj ostatné mamičky uprednostňujú pobyt so svojimi deťmi v kľudnom a bezpečnom prostredí tohto parku,
- obyvatelia Šale chcú aj naďalej využívať možnosť skracovania cesty pri vybavovaní svojich záležitostí a prajú si mať v centre mesta „oázu zelene“,
- petíciu za záchranu nemocničného parku podporilo cca 4 500 občanov mesta a na šalianskom jarmoku 2012 sa k nim pridalo ďalších 880 Šaľanov.
- záchranu nemocničného parku podporuje väčšina firiem pôsobiacich v Šali a okolí, a hlavne Šaľania, ktorí majú radi pobyt v prírode.

V záujme riešenia zámeny majetku Vás preto žiadame o bližšiu špecifikáciu majetku, o ktorý má ÚNSK záujem.

OZ Petra Bošňáka a OS Šaľa-Tvoje mesto minulý týždeň uskutočnili v nemocničnom parku sériu brigád, vyčistili a orezali zanedbané kríkové porasty, ktoré spôsobovali, že sa ľudia báli cez park prechádzať. Vyčistili sme chodníky od zeminy a lístia a vyrovnali sme terén trávnatých plôch. Chceli sme tým poukázať na to, že sa vieme o park svojpomocne starať a máme o jeho zveľaďovanie veľký záujem. Na tento účel venovali dobrovoľní brigádnici desiatky hodín práce, čo je v dnešnej dobe nevídaný jav. Podobné brigády sme však robili priebežne aj v minulých rokoch, pretože nám osud parku leží na srdci.
Dozvedeli sme sa, že vo veľkej budove nemocnice by malo byť v budúcnosti zriadené kardiocentrum. Ak by sa to podarilo, mohol by byť mestský park jeho nádhernou súčasťou tak, ako tomu bolo v časoch, keď ešte naša nemocnica fungovala a boli v nej udržiavané voliéry pre zvieratká a jazierko s rybičkami.
Veríme, že zohľadníte záujem Šaľanov o vytvorenie mestského parku a zvážite možnosť predaja budov bez priľahlých parkových pozemkov, tak ako sa to bežne robí vo väčších mestách. Vytvorením mestského parku by naše mesto postúpilo minimálne o 1 level vyššie k mestskému charakteru svojho centra.
V územnom pláne je pozemok nemocničného parku vedený ako zeleň a tak to má zostať aj v budúcnosti. Občania Šale sú Vám povďační, že ste im umožnili vstup do parku podľa predĺžených otváracích hodín a tiež počas víkendov. Po odpredaji logických celkov by však o otváracích hodinách rozhodovali už noví majitelia a môže sa stať, že by na svoj majetok verejnosť vôbec nevpustili. Máme obavy, že nízka predajná cena logických celkov bude lákať záujemcov o novú výstavbu na tomto území a budú v budúcnosti žiadať o zmenu územného plánu. Domnievame sa, že v prípade oddelenia parkových častí od budov by bola cena budov pre záujemcov už takmer „akciová“ a ešte by im „odpadla“ aj starostlivosť o okolitú zeleň.

Na záver ešte niečo na margo rozdelenia nemocničného parku na logické celky :
Logické je podľa nášho názoru vytvoriť mestský park pre Šaľanov a na predaj ponúknuť budovy za ešte výhodnejšie ceny aké sú navrhnuté v OVS.
Veríme, že nakoniec zvíťazí Vaša zodpovednosť voči voličom nad čisto obchodníckym prístupom a umožníte aj Šaľanom, aby sa mohli tešiť z vlastného mestského parku tak, ako je to samozrejmosťou pre občanov Nitry, Levíc, Nových Zámkov, Komárna, Topoľčian či Zlatých Moraviec. Svojím rozhodnutím vyhovieť našej žiadosti dokážete, že aj Šaľania patria k rovnocenným občanom NSK.
Pozývame Vás do Šale, aby ste si vypočuli názory ľudí a nerozhodovali o osude nemocničného parku len od stola.

Ďakujem za pozornosť !

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Facebook Login