Menu
RSS
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Šaliansky anjel 2017 - ako sa stať anjel…

19.11.2017 Hits:5380 Správy Janka Zlatá

Šaliansky anjel 2017 - ako sa stať anjelom

„Človek je tak krásny, ako krásna je jeho duša. Tak veľký, ako velké je jeho srdce. Tak starý, na kolko sa cíti....

Šaliansky anjel 2016 - poďakovanie

29.12.2016 Hits:3774 Správy Janka Zlatá

Šaliansky anjel 2016 - poďakovanie

5 týždňov ubehlo ako voda a ja vás všetkých musím veľmi pochváliť, že konečne začíname mať celú akciu zvládnutú od vyhlásenia prvého...

ŠALIANSKY ANJEL 2016

20.11.2016 Hits:4076 Projekty Janka Zlatá

ŠALIANSKY ANJEL 2016

„Ľudia málo myslia na to, čo majú, ale viacej na to, čo im chýba.“ V poslednej dobe na túto vetu, ktorú som si...

SÍDLISKOVICA 2016 – SÍDLISKO VÁH

03.09.2016 Hits:6699 Sídliská Janka Zlatá

SÍDLISKOVICA 2016 – SÍDLISKO VÁH

OZ Šaľa – Tvoje mesto – Róbert Andráši, Peter Hlavatý a Peter Janek zorganizovali 1. ročník Sídliskovice na sídlisku Váh v sobotu...

DEŇ ZEME 2016 – ČISTENIE BREHOV VÁHU S G…

15.04.2016 Hits:6521 Brehy Váhu - Prímestský park Váh Janka Zlatá

DEŇ ZEME 2016 – ČISTENIE BREHOV VÁHU S GULÁŠOM

V sobotu 23. 04. 2016 organizuje OZ ŠAĽA – TVOJE MESTO a Mesto Šaľa čistenie brehov Váhu v spolupráci s podnikateľmi z...

Dopravné ihrisko - brigáda 27. 02. 2016

28.02.2016 Hits:6854 Sídliská Janka Zlatá

Dopravné ihrisko - brigáda 27. 02. 2016

V sobotu 27. februára 2016 OZ Šaľa – Tvoje mesto zorganizovalo brigádu na dopravnom ihrisku, kde sme chceli oslobodiť trávniky a chodníky...

Šaliansky anjel...ako to celé nakoniec d…

24.12.2015 Hits:8197 Správy Janka Zlatá

Šaliansky anjel...ako to celé nakoniec dopadlo

Som úplne obyčajná žena. Som mama troch detí. Miška bude mať 6, Vili má 4 a pol roka a Riško čoskoro 2...

Hľadáme anjelov - zoznam č. 3

01.12.2015 Hits:6647 Správy Janka Zlatá

Hľadáme anjelov - zoznam č. 3

A máme tu posledný zoznam detí zo Šale, ktoré chceme tieto Vianoce potešiť darčekmi: 38) Pavel – 14 rokov38) Mário – 11 rokov 39)...

Hľadáme anjelov - zoznam č. 1

18.11.2015 Hits:6731 Správy Janka Zlatá

Hľadáme anjelov - zoznam č. 1

Milí priatelia Vianoc, zverejňujeme prvý zoznam mien, ktoré čakajú na svojich anjelov. Najprv by som vás však chcela pekne poprosiť, aby ste nekupovali...

Separácia odpadu na základných a stredných školách

Separácia odpadu na základných a stredných školách

Celoročne separujú odpad v Šali iba niektoré školy. Ostatné triedia papier a plast jednorazovo pri vyhlásení zberu, kedy sú pristavené pri školách veľkoobjemové kontajnery. V školách sú žiaci teoreticky vedení k separácii odpadu počas hodín etickej výchovy, prírodovedy a na triednických hodinách.

Tento stav chceme zmeniť a preto sme prišli s myšlienkou separácie v ZŠ. Len konkrétnym príkladom a celoročnou separáciou odpadu v triedach je možné dosiahnuť pozitívne výsledky v environmentálnej výchove Našich detí.

Separáciou sa zmenia postoje žiakov v danej problematike a vytvoria sa u nich návyky, ktoré si prenesú do ďalšieho života a svojich rodín. Triedením papieru a plastov by sa tiež malo znížiť množstvo produkovaného odpadu v školách. Tie by tak mali ušetriť časť financií za odvoz odpadkov. Najprv mali žiaci umiestňovať papier a plasty iba do kuka nádob na chodbe. Tie budú však aj v triedach.

Na komisii školstva bola určená za koordinátorku projektu Zitka Zaťková.

Beseda o separácii odpadu v 6. ročníku na ZŠ J. Hollého

ZŠ J. Hollého patrí medzi školy, kde boli dodané koše do tried a chodieb na separovanie papiera a plastov v rámci projektu, ktorý podporila nadácia Volkswagen. Tým to ale nekončí, to bol len prvý krok a postupne na školách prebiehajú prednášky, besedy na tému triedenia odpadu, starostlivosti o životné prostredie.

V utorok 21. 01. 2014 spravila v 6.A triede pani Edita Haládiková  z Mestského úradu prezentáciu na tému separovania odpadu. Citujem vyjadrenie učiteľky Slávky Mihalíkovej: "Včera sme si v 6.A spravili besedu s pani Haládikovou, ktorá sa venuje životnému prostrediu na MsÚ. Informovala deti o recyklácii a separácii odpadov a ich význame pre našu prírodu. Kvalitnú prezentáciu na CD nosiči nám venovala, takže ju môžeme využiť aj v iných triedach. Ďakujeme".

V piatok 24. 01. 2014 som do 6.A triedy prišiel aj ja a pokračoval som na tému separácie odpadu. Porozprával som žiakom o najnovších aktivitách ohľadne čistejšieho prostredia v Šali a okolí. Pozval som ich s rodičmi aj na sobotňajšie čistenie Večianskej strany Váhu. Informoval som ich o tom, že na jar dodáme do školy dosky na obnovu lavičiek v areáli školy. Nakoniec som rozdal pravítka, s informáciami o separovaní odpadu. Je v rukách nás všetkých, aby bola Veča čistejšia a krajšia.

Róbert Andráši

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia 48.161963,17.888594
Čítať ďalej...

MOP - mladý ochranca prírody na základných školách v Šali

18.9.2013 o 14:00 sa stretli Gabika Lacková za OZ Petra Bošňáka, Róbert Andráši za OZ Šaľa - Tvoje mesto a Ján Komjáthy za Mestskú políciu Šaľa. Stretnutie sa konalo na ZŠ Ľ. Štúra spolu s učiteľmi prírodovených predmetov zo základných škôl v meste Šaľa. Cieľom stretnutia bolo založenie MOP - mladý ochranca prírody na školách, kde ešte nebolo založené a naplánovanie aktivít MOP v jednotlivých základných školách.

Gabika Lacková predsedkyňa OZ Petra Bošňáka odovzdala učiteľom materiály - kódex správania OZ Petra Bošňáka, ktoré budú použité aj pre MOP. Na ďalších dvoch listoch Gabika Lacková zhrnula aktiviy OZ Petra Bošňáka a OZ ŠTM. Róbert Andráši informoval o spoločnom projekte s mestom Šaľa - obnova artézskych studní. Keďže sa jednotlivé artézske studne nachádzajú v blízkosti škôl, dohodli sme sa, že toto bude jedna z prvých aktivít MOP v školskom roku 2013/2014, spolupráca na projekte obnovy artézskych studní. Pri ďalších aktivitách MOP už sme potom pristupovali ku každej základnej škole osobitne. Napríklad na ZŠ Ľ. Štúra to bude za pomoci členov MOP osadenie nových lavičiek. Na ZŠ Krátka sa pokúsime pomôcť zlikvidovať pýr bez pomoci chemikálií. Pre členov MOP pripravíme kartičky, ktoré zalaminujeme. Školy budeme kontaktovať, keď budeme vedieť presné termíny úpravy okolia jednotlivých artézskych studní.

Na fotografii pod článkom môžete vidieť, že separácia odpadu na papier a plasty funguje aj v tej triede, kde sme mali stretnutie.

Róbert Andráši

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia Šaľa, Slovensko
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Facebook Login