Menu
RSS

Naše návrhy na zvýšenie bezpečnosti dopravy v Šali do vybudovania obchvatu

Naše návrhy na zvýšenie bezpečnosti dopravy v Šali do vybudovania obchvatu

Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dopravy v Šali do vybudovania obchvatu mesta Šaľa - návrhy z občianskej skupiny Šaľa - Tvoje mesto, OZ Petra Bošňáka a aj nápady, pripomienky od pracovníkov MsÚ sa tu nachádzajú s kt. sme to konzultovali.

Možnou alternatívou k vypracovanému stavebnému riešeniu obchvatu by bolo vybudovanie obchvatu Šale bez nutnosti výstavby nového mosta (s napojením na diaľnicu za Šoporňou).

Dovtedy navrhujeme prijať nasledovné opatrenia :

1. Vybudovanie betónového murovaného ostrovčeka a zväčšenie polomeru zakrivenia prvej príjazdovej zákruty na ul. Kráľovská smerom od Galanty z cesty 1/75. Navrhujeme z jestvujúceho malého polomeru oblúka zákruty prerobiť na možné bezpečné maximum zakrivenia.

  • Dôvody: Nedostatočná plynulosť a bezpečnosť oblúka zákruty od Galanty.

Pri SOUP pre zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie prvého dojmu z nášho mesta. Súčasný oblúk vstupnej komunikácie zväčšiť z R5 na min. R20 z dôvodu bezpečnosti a plynulého prejazdu vozidiel s nadrozmerným nákladom ako aj z dôvodu priechodnosti pri možných dopravných nehodách, živelných haváriách, evakuáciách atď.

2. Vybudovanie kruhového objazdu na križovatke ciest SNP a Kráľovská s malým stredovým ostrovčekom s vyústením 4 ciest a jedného rázcestia so zaraďovacím- odbočovacím pruhom vedeným cez súčasný zelený ostrovček z Kráľovskej ul. smerom do mesta a ponechaný jeden samostatný odbočovací pruh smerom na most.

3. Spevnenie krajníc a rozbitej vozovky na ul. Kráľovskej od Olympie po Trikotu a odstránenie hlbokých a nebezpečných jám a výmoľov.

4. Zmenšenie priemeru stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Nitrianskej ul. vo Veči cca o 400 cm a spevnenie okraja pevnou dlažbou pre vytvorenie prijateľných podmienok pre prejazd kamiónov.
Mesto by malo žiadať od TESCO rekonštrukciu nevyhovujúceho riešenia križovatky. Zároveň by sa pri tejto príležitosti docielilo urýchlené vybavenie kolaudácie tohto kruhového objazdu s TESCO-m.

5. Podstatné zmenšenie priemeru stredového ostrovčeka kruhového objazdu na námestí sv. Juraja a spevnenie jeho okraja dlažbou pre vytvorenie vhodných podmienok pre prejazd kamiónov. Stredový ostrovček má byť len informatívny, jeho nadmerná veľkosť bráni hladkému tranzitu kamiónovej dopravy a spôsobuje kolízie.

6. Vybudovanie parkoviska pre osobné autá pri železničnej stanici formou prenájmu súčasného parkoviska podnikateľskému subjektu, ktorý stavebné úpravy
vykoná, zabezpečí organizačnú stránku projektu bude vyberať parkovné alebo vydávať permanentky, udržovať plochy atď.

7. Urýchlené vybavenie kolaudácie pešej zóny, aby sa mohli vykonať žiadané úpravy a adaptácie nových oddychových a užívateľských prvkov verejného priestranstva.

8. Vyznačenie prechodov pre chodcov medzi železničnou stanicou a autobusovou stanicou a prechodov pre chodcov s vyznačenou hranicou priestoru autobusovej stanice. Navrhujeme pre chodcov sprístupniť zelený ostrovček osadením chodníka popri ceste, spolu so zábradlím chrániacim pred vstupom chodcov do vozovky.

9. Vyregulovanie svetelnej signalizácie na križovatkách pri Kauflande, Štúrovej a zatiaľ aj pri Trikote za účelom lepšieho zladenia plynulosti cestnej premávky podľa skutkového stavu a počtu práve prechádzajúcich vozidiel.

10. Zaslanie žiadosti na Železnice Slovenskej Republiky o premiestnenie výhybiek, slúžiacich na presmerovanie železničných súprav.
V súčasnosti sa posunujú súpravy medzi koľajami cez výhybky, ktoré sú desaťročia umiestnené až za rampami. Z tohto dôvodu sú obyvatelia mesta a okolitých obcí šikanovaní niekoľko desiatok rokov starým riešením ŽSR!
ŽSR bezohľadne zdržujú premávku v intraviláne mesta častým uzatváraním závor napriek tomu, že presuny súprav a železničnej techniky na stanici a medzi koľajiskami sú čiste vnútropodnikovou záležitosťou ŽSR!
Tisíce občanov mesta takmer nevyužíva služby ŽSR kvôli otrasnej kultúre cestovania, paradoxom je že si môžu vychutnať aspoň šikanu, ktorá prežila celé režimy. Dokedy ňou budú trpieť tisícky daňových poplatníkov a účastníkov cestnej dopravy ?

Sme radi, že sme mohli zadefinovať konštruktívne postrehy a riešenia občanov mesta Šaľa a prispieť k skvalitneniu a bezpečnosti cestnej premávky v meste Šaľa.
Sme otvorení spolupráci za zlepšenie životných podmienok a bezpečnosti v meste.

S pozdravom
Gabriela Lacková, predseda OZ Petra Bošňáka
Róbert Andráši, organizátor OS Šaľa -Tvoje mesto
Andrej Csillag, fa Artandy

V Šali, 13.3.2013

Tento bod súvisí s jedn. z možn. zdrojov financovania aj bezpečnosti dopravy.

11. - Vytvoriť „Pantheón mesta Šaľa“ s kamennou platňou, kde by boli zapísaní občania, ktorí finančne, duchovne resp. iným spôsobom
prispeli k rozvoju mesta.

Naposledy zmenenéštvrtok, 14 marec 2013 11:32

Ďaľšie informácie

  • Adresa, GPS pozicia: Mestský úrad Šaľa,Námestie Svätej Trojice, 927 01 Šaľa
Start from: Get directions Show Street View

1 komentár

  • Čitateľ
    Čitateľ štvrtok, 14. marec 2013, 20:23 Odkaz na komentáre

    Trošku ste to prehnali a mali by ste sa zamyslieť nad sprostosťami čo ste popísali hlava-nehlava len aby ste mali senzáciu ! Sú to s matematickou istotou absolútne bludy a neviete ani rozdiel medzi spoločnosťami ,ktoré sú zodpovedné za jedno a ktoré za druhé . Rovnako neviete absolútne prečo niektoré veci sú tak ako sú a obviňujete hlava-nehlava. V niečom s daného bodu ste pravdu mali ale to je žiaľ záležitosť úplne inej firmy.

    Nahlásiť
Pre písanie komentárov sa prihláste
návrat hore

Facebook Login